El terreny que Cunit cedeix a Ensenyament.

Cunit cedeix un terreny a la Generalitat per ampliar amb mòduls l'Institut Ernest Lluch

És una part de la finca on s'ubica la llar d'infants El Trenet

L'Ajuntament de Cunit ha aprovat la cessió d'un terreny de 846 metres quadrats a la Generalitat per ampliar l'Institut Ernest Lluch. Es tracta d'un espai que forma part de la finca on hi ha la llar d'infants municipal El Trenet. La cessió és temporal i respon a la petició per instal·lar mòduls provisionals per ampliar l'institut.

L'autorització, aprovada a l'últim ple municipal, tindrà una durada de quatre anys, amb possibilitat de prorrogar-lo si és necessari. El Departament d’Ensenyament assumirà el manteniment i la conservació dels terrenys mentre duri aquesta ocupació temporal. Té l’obligació de retornar-los en idèntiques condicions amb què es troba en el moment de l'ocupació.

Formar part del Parc Natural del Foix

Per altra banda, Cunit, junt amb el municipi veí de Cubelles, van mantenir una reunió el 25 de març amb la Diputació de Barcelona. La trobada va servir per avaluar la possibilitat que els dos municipis entrin a formar part del Parc Natural del Foix

La Diputació vol vehicular un espai protegit mitjançant la connexió dels parcs naturals del Garraf, Olèrdola i el Foix amb l’àrea marítima. Per això des de Cunit i Cubelles veuen com una «nova oportunitat» aquest escenari que s'ha obert. Els dos municipis preparen una moció en aquest sentit per aprovar als plenaris municipals.