Desmenteixen que hi hagi favoritismes en la selecció de cinc places de policia a Calafell

El tribunal qualificador nega les acusacions del portaveu de Cs

El tribunal responsable del procés de selecció de cinc places per a la policia local de Calafell ha volgut sortir al pas de les acusacions fetes pel portaveu de Ciutadans (Cs) al consistori, José Manuel Tejedor, respecte a un possible tracte de favor cap a alguns dels aspirants a les places. Tejedor ha afirmat diverses vegades al ple que hi havia favoritismes cap a alguns dels trenta aspirants que s'han presentat al procés de selecció d'aquests cinc agents.

El portaveu de Cs fins i tot va afirmar que, el passat mes de juny, va posar en un sobre els cinc noms que acabarien sent els escollits, si bé mai ha volgut mostrar aquests noms. Davant aquestes acusacions, el tribunal qualificador del procediment ha volgut desmentir les paraules de Tejedor, i ha remès un comunicat a l'Ajuntament de Calafell en el qual nega que hi hagi hagut cap «tracte de favor ni favoritisme a cap aspirant» i que el procediment «s'ha desenvolupat sota el més estricte compliment dels principis fonamentals d'igualtat i no discriminació».

El tribunal nega cap implicació de l'equip de govern

De la mateixa manera, el tribunal afirma que ha exercit les seves funcions «amb autonomia, independència, objectivitat i imparcialitat» i que cap regidor de l'equip de govern ha intervingut «ni directe ni indirectament en el desenvolupament del procediment de selecció». El tribunal també assegura que s'ha donat resposta a totes les queixes i reclamacions presentades, i a tots els precs i preguntes formulats pels aspirants.

Respecte a les crítiques de Tejedor perquè dos aspirants, que en un primer moment havien estat considerats no idonis pel reconeixement mèdic, acabessin sent considerats idonis, el tribunal qualificador explica que ha estat possible  «per la documentació mèdica oficial aportada per aquests, firmada per professionals facultatius», una documentació que «no està prohibida ni limitada d’acord amb el text de les bases del procediment de selecció». També es remeten a l'existència de «nombroses sentències del Tribunal Suprem i de tribunals de justícia que han dictaminat acceptant documentació posterior d’aspirants que demostraven el compliment de la condició d’apte a la salut en aspectes concrets per part d’ells, tot i que no havien superat el reconeixement mèdic de les proves en aquests mateixos aspectes específics».