La façana de l'Ajuntament de Calafell.

Les infraccions més denunciades a Calafell: per ocupació de via pública, residus o animals

Durant el 2021 s'han obert un total de 519 expedients

L'Ajuntament de Calafell ha donat a conèixer les infraccions que han estat més denunciades al llarg de l'any 2021 al municipi. Han estat un total de 519 expedients els que s'han obert per situacions molt diverses. Les principals han estat per ocupacions de via pública sense autorització i infraccions de la normativa de residus.

Tot i això, la llista és llarga, i inclou actes per ocupació d'espai en terrasses, venda ambulant, mercats o tinença irregular d'animals. També per fer obres sense llicència, infraccions urbanístiques, guals, ús de les platges o actes contraris a la convivència ciutadana. 

Més inspectors i reorganització del servei

La unitat d'inspecció de l'Ajuntament ha intensificat l'últim any les seves actuacions, especialment després del confinament del 2020. «En aquell moment les infraccions i l'incivisme, especialment en l'àmbit de la neteja i l'abandonament de mobles, es van disparar», remarca Aron Marcos. El regidor d'Ecologia Urbana apunta que les campanyes de conscienciació no van revertir la situació, raó per la qual es van incrementar les sancions. 

Una via, la de la mà dura, que Marcos creu que ha estat inevitable perquè «no és la imatge que volem per al nostre municipi». També remarca que «la immensa majoria que compleix, no es mereix patir les conseqüències dels actes dels incívics». Per aquest motiu, a principis del 2021 es va ampliar el nombre d'inspectors, passant de cinc a vuit.

A més, la unitat es va reorganitzar, deixant d'actuar per temes, per passar a fer-ho per zones. «No era normal que per un mateix carrer passessin fins a tres inspectors diferents per vigilar coses diferents», argumenta Marcos. El canvi, segons el regidor, ha permès un millor control de les diferents infraccions a cada zona.

A mitjans del passat mes de desembre, el consistori ja va oferir xifres de les infraccions detectades en l'àmbit de la recollida de residus. Van ser un total 159 les actes que es van aixecar durant el 2021 per aquest assumpte. Unes dades que van dur el govern local a admetre que hi havia «un problema seriós amb l'incivisme en la neteja i els residus».