Un dels busts de Montserrat Fargas que s'ha dipositat a la Fundació Fenosa.

El MNAC diposita dues escultures de Montserrat Fargas a la Fundació Apel·les Fenosa

Són dos busts que l'escultor va fer de la pintora, que va ser la seva companya a Barcelona

La Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell ha rebut aquest mes de març dues escultures que Fenosa va fer els anys 30 i que formen part del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Es tracta de dos busts que Fenosa va fer de la pintora Montserrat Fargas, que en aquells anys era la seva companya.

El MNAC ha dipositat aquestes dues obres a la Fundació Fenosa per un període de cinc anys prorrogables. Fenosa i Fargas van viure junts a Barcelona entre el 1930 i el 1939, en un taller que estava situat a prop de la plaça Reial. Aquesta primavera la Fundació dedicarà una exposició a la pintora.

Les dues escultures que s'han dipositat són 'Bust de Montserrat Fargas (35 x 24 x 20), de l'any 1931, i 'Bust de Montserrat Fargas (40 x 23 x 22 cm)', del 1932. Aquesta segona obra va ser exposada al Saló de Montjuïc el 1933 i adquirida posteriorment per la Junta de Museus de Catalunya.