El mercat setmanal de Santa Oliva.

Santa Oliva aprova un nou mapa de capacitat acústica per regular els sorolls

S'estableixen tres períodes temporals diferents

L'Ajuntament de Santa Oliva ha aprovat un nou mapa de capacitat acústica que substitueix i amplia el de l'any 2005. A través d'una nova ordenança, s'ha elaborat un mapa que estableix els objectius de qualitat acústica. És a dir, es fixen els valors màxims que no s'haurien de superar en funciona de la zona.

El mapa estableix tres zones de sensibilitat diferents (alta, moderada i baixa). La primera són zones d'ús exclusivament residencial, sanitari, docent o espais naturals. El segon és per les zones de coexsitència d'ús residencial i activitats o infraestructures d'ús terciari.

Per últim, hi ha les zones industrials, els espais afectats per infraestructures de transport o les zones d'usos recreatius o d'espectacles. Aquests admeten uns valors de soroll més elevats. També s'estableixen tres períodes temporals diferents, el dia (de 07.00 a 21.00), el vespre (de 21.00 a 23.00) i la nit (de 23.00 a 07.00).