Imatge d'una aixeta amb aigua rajant

Controla el teu consum d'aigua les 24 hores amb la Telelectura de Comaigua

Descobreix la solució adaptable i flexible que permet oferir informació de valor

La gestió de la xarxa de comptadors d'aigua és clau per a avançar en l'adaptació a les noves necessitats i reptes de les smart cities. Per això, poder gestionar de manera integral la informació de la xarxa de telelectura i disposar del expertise adequat per a convertir les dades de consum en informació de valor, suposa un gran avantatge per a Comaigua i un gran benefici per als ciutadans.

Una solució sostenible i social

La gestió de dades per a la presa de decisions i la digitalització dels processos productius dedicats a l'aigua és primordial per a millorar l'eficiència dels recursos.

Gràcies a aquesta tecnologia, Comaigua impulsa les ciutats intel·ligents, amb múltiples avantatges. 

Ciutadans:

• Control de consums.

• Facturació real.

• Respecte a la privacitat.

• Alertes de consum.

• Més informació als usuaris.

• Transparència.

Medi ambient:

• Gestió més eficient i sostenible.

• Conscienciació cap al consum sostenible.

• Menor contaminació visual (antenes).

• Gestió innovadora i digital.

Gestor servei:

• Transparència cap a l'usuari.

• Control de consums i seguiment en temps real.

• Optimització de processos.

• Control de fuites, fraus i avaries.

Els usuaris tindran la possibilitat de conèixer la lectura del seu comptador, diària i horària, estalviant-se d'aquesta manera possibles incidències en el seu consum d'aigua. I si pensàveu que no podia ser més còmode, us equivocàveu, ja que es pot obtenir la informació necessària a través de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

Amb aquesta tecnologia de comunicació de radio oberta, de baix consum, llarg abast i bidireccional, es facilita la lectura de comptadors poc accessibles i s'eviten acumulacions de consum provocades per incidències en les instal·lacions interiors, eliminant també la possibilitat d’errades en la pressa de lectures periòdiques.

Mitjançant el servei de la telelectura, podràs configurar alarmes d'excés de consum o de consum continuat, que et notificaran al correu electrònic. A més, podràs resoldre els teus dubtes sobre el consum d'aigua mitjançant qualsevol dels canals telemàtics a disposició. 

Com accedir a la telelectura?

Primerament, hem d'accedir al portal web de Comaigua i clicar l'opció Registra't a l'Àrea de clients. Un cop allà hem de seleccionar el tipus d'alta que desitgem, depenent si és un particular, una empresa o un administrador de finques.

Després del registre, hem d'escollir el contracte a visualitzar. En el cas de tenir més d'un, es pot escollir quin és el que desitgem veure en aquell moment.

Tot seguit, estarem dins de l'Àrea de clients, des d'on podrem accedir a la pestanya ELS MEUS CONSUMS, que permet veure la informació de la Telemesura. Dins d'aquesta opció, hem de seleccionar entre altres tres: Consums, Cabal màxim/mínim i Alertes de Consum.

Si hem seleccionat Consums, podrem conèixer les lectures diàries o mensuals i fins i tot per franges horàries. Si hem escollit l'opció de Cabal màxim/mínim, sabrem quin és el nostre consum mitjançant gràfics, que poden indicar un cabal màxim per una gran fuita, o un de mínim per damunt de 0.

Per altra banda, si escollim l'última opció d'Alertes de Consum, podrem establir avisos que ens arribaran al correu electrònic, sigui per un consum continuat o per un de màxim.

Tot son avantatges

Gràcies al servei de telelectura que t'ofereix Comaigua, podràs controlar el teu consum i gaudir de la gestió més còmoda i eficaç del teu contracte d'aigua.

Aquest innovador servei, dona suport a la transformació digital a smarcities, amb una tecnologia de serveis 360º per a la gestió intel·ligent d'altres actius com els residus, qualitat de l'aire, detecció de fuites, entre altres i que promou un ús més sostenible de l’aigua impulsant el desenvolupament de les ciutats més connectades.