Alumnat de l'EIC entrant ordenadament

L’Escola Internacional del Camp ha garantit la continuïtat educativa de tot l’alumnat

Des que va començar el confinament domiciliari l’escola va desenvolupar un sistema híbrid

L’Escola Internacional del Camp acull els seus alumnes — des de P1 — en un entorn internacional, estimulant i obert, multicultural i multilingüe. 

Mitjançant un edifici modern, amb espais oberts i lluminosos, alumnat, famílies i mestres comparteixen la tasca de desenvolupar les  múltiples intel·ligències i talents de l’alumne, alimentant la seva capacitat d’investigar.

L’enriquiment metodològic a les aules respon a la necessitat d’atendre l’alumnat, que és únic i requereix i utilitza diferents  eines i recursos per aprendre. El banc de recursos que utilitza el mestre està adaptat a l’edat de l’alumnat, al seu moment maduratiu i a les seves possibilitats d’aprendre. 

Els espais de l’EIC possibiliten el canvi d’escenari necessari per poder portar a terme diferents recursos metodològics amb molta facilitat i de forma segura.

Imatge de l'entrada a l'Escola Internacional del Camp
L'EIC ha adaptat el seu funcionament de manera digital i segueix oferint classes online | EIC


A l’Escola Internacional del Camp s'aprenen els idiomes més parlats del món 

A l’Escola Internacional del Camp, la immersió a l’anglès és total. L’infant es comunica en anglès sense necessitat de traduir les seves idees perquè ho fa des de  P1 amb professorat local  i  anglès nadiu. L’infant s’inicia en la lectoescriptura en anglès primer per després introduir el català, castellà i, més endavant, el xinès, amb mestres, famílies i companys/es de diferents nacionalitats, llengües  i  cultures.

L’alumnat adquireix els valors i competències que li permeten obrir la seva ment a les oportunitats infinites que li ofereix el món i que podrà assolir amb una doble titulació de BAT (local) o Batxillerat Internacional

L’intercanvi amb altres escoles internacionals comença ja a Pre School i seguirà al llarg de tota la seva vida escolar, amb viatges i intercanvis, facilitant nous vincles amb infants d’altres països i cultures.

Solucions eficaces en temps de pandèmia

El projecte de l’EIC ha demostrat tenir un plus en temps de pandèmia pel desplegament immediat de solucions instaurades, que han garantit la continuïtat educativa  de tot l’alumnat, des de P1 fins a Batxillerat — nacional i internacional —. 

Des que va començar el confinament domiciliari  l’escola va desenvolupar un  sistema híbrid, que es pot adaptar a qualsevol situació: escola virtual, escola presencial o una combinació d’ambdues. 

Aquest sistema inclou també suport a l’alumnat i famílies, amb suport lingüístic quan és necessari, i també suport psicològic. Així, durant el confinament, l’alumnat de tots els nivells va poder continuar les classes de manera virtual, així com les tutories i la vida del seu grup, però també es van realitzar connexions individuals quan va ser necessari. 

D’aquesta manera, s’assolia un dels principals objectius de l’EIC: l’atenció personalitzada a cada un dels estudiants, família i situacions diverses.

Durant aquest curs, ja amb classes presencials, l’escola ha demostrat la vàlua del seu projecte assolint dos objectius bàsics. Per una banda, s’ha aconseguit tenir una escola lliure de Covid-19, amb un nivell nul de transmissió del virus gràcies als protocols i mesures de neteja i desinfecció, a les activitats a l’aire lliure i gràcies també a les instal·lacions, un edifici especialment dotat per fer front al repte de la ventilació — controlant la temperatura ambient — per prevenir contagis. 

Per l’altra, gràcies al nou sistema ideat, s’ha garantit la continuïtat educativa  de tot l’alumnat en qualsevol circumstància: classes presencials — lliures de Covid-19 — o virtuals, ja sigui per a tot el grup-classe o per a casos individuals via ‘streaming’.

Així doncs, un cop més, l'Escola Internacional del Camp ha demostrat la seva capacitat d'adaptació  i innovació en moments complicats, garantint uns òptims resultats en l'àmbit acadèmic  i  social.