ebm

Les Escoles Bressol Municipals de Reus presenten un model pedagògic innovador de qualitat

El Lligabosc, el Montsant, el Marfull, l'Olivera, la Ginesta i el Margalló són els sis centres que integren la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

Reus integra una oferta d'aproximadament 500 places públiques en la seva Xarxa d'Escoles Bressol Municipals (EBM). Aquestes acullen als infants de 0 a 3 anys, els quals poden ser matriculats a qualsevol dels  sis centres que la integren: el Lligabosc, el Montsant, el Marfull, l'Olivera, la Ginesta i el Margalló.  L'EBM ha fet possible l'escolarització d'infants pertanyents a famílies que disposen de menys recursos.

L'elevat nombre d'inscripcions  al qual s'han vist sotmesa la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals, ha potenciat el creixement d'aquesta, tant en nombre de centres com en les diverses ajudes municipals que s'han atorgat a les famílies amb necessitats especials. De la mateixa manera, aquesta elevada demanda per part de la població de Reus, ha promogut l'aplicació de diversos canvis innovadors en el model pedagògic de tots els centres de l'EBM. 

ebm
Les inscripcions han incrementat en els darrers cursos | Cedida

 

Les EBM promouen canvis en la seva metodologia a través de «Pikler», una pedagogia innovadora i de respecte

Emmi Pikler, destacada metgessa austríaca, és qui dóna nom a la nova tècnica pedagògica aplicada a l'EBM. Basa la seva teoria en el desenvolupament autònom dels infants, deixant-los una determinada llibertat de decisió en els seus actes i moviments. Així doncs, són els mateixos infants els que condueixen les seves activitats i pauten les diverses dimensions relacionals. 

Fa tres anys que les diverses educadores i professionals de l'EBM estan essent formades per tal de capacitar-se en dur a terme aquesta nova vessant pedagògica, anomenada «Pikler». Amb aquest canvi, es pretén fomentar el creixement dels infants en una educació en la qual ells mateixos puguin aprendre d'acord a les seves pròpies experiències, sempre acompanyats dels seus educadors i famílies.

ebm
La pedagogia «Pikler» atorga als infants una major autonomia  | Cedida

 

Aquest canvi suposa un  treball metodològic constant, centrat en la revisió de les propostes, dels espais i dels materials  que es posen a disposició dels infants. A més, resulta de vital importància que els professionals documentin com evolucionen els mateixos infants a les aules, per tal de poder adequar les propostes de l'evolució pedagògica a les seves necessitats. Així doncs,  els tres principals valors educatius de la pedagogia  «Piker» són: 

— Valor de l'autonomia  a través del desenvolupament lliure de la motricitat, el joc i l'activitat autònoma.

— Valor de la relació afectiva privilegiada  a través de les atencions fisiològiques.

— Valor de l'estabilitat i continuïtat de les cures i atencions cap al nen a través de l'educadora referent.

ebm
Els infants sempre estan acompanyats de professionals  | Cedida

 

Els Jardins Educatius pretenen reinventar la tradicional concepció del pati d'escola

En el marc del canvi pedagògic al qual se sotmet l'EBM, s'ha impulsat el potencial dels patis de les Llars d'Infants com a espais pedagògics de joc, d'experiència i d'aprenentatge.  Aquesta iniciativa no només comporta una reinvenció en el concepte de pati tradicional d'escola, sinó també en la seva denominació, la qual passa a ser «Jardí Educatiu».

  

El projecte «Jardins Educatius de les escoles Bressol Municipals» ja ha estat aplicat a dues EBM, la de laGinesta i la de Lligabosc. La pròxima Llar d'Infants en la qual està prevista la seva implantació és la de Margalló.  Aquest defineix l'adaptació a la qual seran sotmesos els diversos centres per tal que els infants puguin gaudir d'aquest nou espai. La idea general és aprofitar els elements naturals dels patis, relacionar-los amb la resta d’elements, i integrar-los amb el paisatge i l’entorn, d’acord al projecte educatiu dels centres.

Enllaça amb el canvi de model pedagògic «Pikler», el qual promou la lliure circulació dels infants pels diferents espais de l’equipament per fomentar la seva autonomia i llibertat d’actuació, per tal de potenciar el seu desenvolupament evolutiu.

ebm
La nova proposta converteix els patis escolars en espais d'aprenentatge | Cedida

 

El paper fonamental de les famílies en l'educació

La renovació pedagògica compta amb una última branca que resulta de vital importància en la correcta educació dels infants. Aquesta la conformen les famílies dels mateixos, les quals s'encarreguen d'acompanyar als més petits durant les diverses etapes de creixement. Així doncs, s'han impulsat diverses  iniciatives de treball amb les famílies dins l'escola, les quals inclouen dos projectes i diversos tallers i xerrades:

— Projecte Guaita: les famílies poden anar a la Llar d'Infants a veure com és el dia a dia dels seus fills al centre educatiu.

— Projecte Divendres en família: una tarda al mes, de 15.00 a 17.00 hores, s'obren les portes del centre perquè les famílies vagin a berenar. És una activitat oberta, en la qual es pretén fomentar l'intercanvi d'experiències sobre la criança.

— Tallers i xerrades:  un cop al mes, professionals del sector i, sovint, progenitors d'algun infant de la llar d'infants ofereixen xerrades i tallers. També s'aprofita aquest moment perquè altres famílies que no són del centre on es realitza l'activitat puguin conèixer les instal·lacions. Les xerrades són només per adults i els  tallers  estan pensats perquè l'adult comparteixi moments amb l'infant.

També es busca obrir les escoles a les famílies per trencar la visió tradicional de les Llars d'Infants com un lloc on «deixar» els nens i nenes.  En aquest sentit, un objectiu important és explicar la importància de la vessant educativa que s'està desenvolupant.  Es treballa perquè les famílies vegin les Escoles Bressol Municipals com una part més de casa seva. A més, quan els més petits canvien d'etapa educativa, les Llars d'Infants fan arribar un informe a les escoles on els nens i nenes començaran el segon cicle d'educació infantil, aportant la informació necessària per a l'adequació del seu tractament.