Aixeta amb aigua corrent.

Declaren l'alerta en 22 municipis de Catalunya: es queden sense aigua per la sequera

Limiten el consum a 250 litres per habitant i dia i el redueixen per a usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics

La falta d'aigua preocupa, i molt, a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Per aquest motiu, ha declarat l'alerta per la sequera que pateixen 22 municipis de l'Alt Empordà. En concret, tots aquells que s'abasteixen de l'aqüífer del Fluvià Muga, una de les principals fonts d'abastament d'aigua de gran part de la comarca. 

L'alerta s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i l'ACA ha fet una reunió telemàtica amb els municipis per explicar la situació i detallar les mesures que comporta la declaració de l'estat d'alerta. 

Entre les mesures, limiten el consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia, així com reduccions per a usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics.

La reserva d'aigua subterrània, en conseqüència de la falta de pluges dels darrers mesos, està per sota dels 16 metres sobre el nivell del mar (a 15,4 aquest dijous). Tot i això, no és la cota més baixa, ja que va arribar a un nivell de 14,5 metres el 2009.

L'ACA ha declarat l'estat l'alerta, tal com determina el Pla de Sequera. L'objectiu és el d'anticipar-se a un episodi de sequera extrema i fixar mesures per alentir el descens de reserves d'aquesta massa d'aigua subterrània.

Les mesures de l'ACA

L'ACA ha establert d'urgència mesures per reduir el consum d'aigua amb limitacions particulars. En concret, per a determinats usos urbans que han d'acomplir tots els municipis d'aquesta unitat d'explotació.

Han establert limitacions del consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Els municipis que prestin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar.

Les empreses operadores hauran de comunicar a l'ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

La resta d'usos hauran de reduir els seus consums en funció del tipus. El reg agrícola un 25%, els usos ramaders un 10%, els usos industrials un 5%, els usos recreatius que impliquin el reg un 30% i els altres usos recreatius un 5%.

En total, són 22 els municipis afectats per aquesta mesura, tots ells de la comarca de l'Alt Empordà: Agullana, l'Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.

El Pla de Sequera

El Pla de Sequera és l'eina que farà possible millorar la gestió dels episodis d'escassetat d'aigua a les conques internes de Catalunya. Aquest substituirà l'aprovació i l'aplicació dels decrets de sequera, una eina que només s'activava en situacions de falta d'aigua i comportava mesures de gestió restrictives i d'aplicació global.

L'objectiu del pla és adaptar-se a les característiques de cada zona. Es divideix el territori de les conques internes en 18 unitats d'explotació, que es defineixen en funció dels recursos d'aigua que s'utilitzen per a garantir les diferents demandes i de la pluviometria. Així, les mesures s'adapten a cada realitat i no de manera general i homogènia com passava amb els decrets de sequera.

En aquest cas de l'Alt Empordà, el pla estableix mesures de coordinació entre les aportacions de l'aqüífer i les de la xarxa supramunicipal del Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona. Durant aquest temps, els municipis que disposen d'una connexió a aquest sistema reduiran les seves extraccions de l'aqüífer.

Ja durant el mes de setembre, el Pla de Sequera es va activar per a declarar l'alerta en l'àmbit de l'aqüífer de Carme Capellades. Tot i que en les darreres setmanes, la situació d'aquesta massa d'aigua ha millorat lleugerament, es manté l'escenari d'alerta amb l'objectiu de fer un consum eficient i reduir el consum d'aigua.

Els escenaris previstos

El Pla de sequera determina cinc escenaris en funció de l'estat de les reserves d'aigua: normalitat (embassaments al 60% de la seva capacitat o superior), prealerta (per sota del 60%), alerta (40%), excepcionalitat (25%) i emergència (16%).

En els escenaris de normalitat i prealerta es duen a terme mesures de previsió i gestió, a més d'intensificar el seguiment i recull d'informació dels usuaris, a més de potenciar l'activació dels recursos no convencionals.

En els escenaris d'alerta, excepcionalitat i emergència, es preveuen mesures per disminuir l'ús de l'aigua, com la reducció de desembassaments, la prohibició de determinats usos en zones urbanes i, finalment, restriccions en tots els usos (només en la fase d'emergència).