Agents dels Mossos d'Esquadra fent control de trànsit en un carretera

El nou pla de seguretat viària de Catalunya: objectiu, 15% menys de víctimes mortals

El document concreta reduccions de la mortalitat en els col·lectius més vulnerables

Reduir les víctimes mortals a Catalunya. Un objectiu molt clar sobre el paper, però amb grans dificultats per aconseguir-lo. El Govern català, però, farà tot el possible per arribar a la meta marcada en el nou Pla de Seguretat Viària (PSV) 2021-2023 que ha aprovat aquest dimarts. 

Aquest planteja reduir un 15% les víctimes mortals en aquest trienni. Una fita que va molt més enllà, ja que per al decenni 2020-2021 l'objectiu és la reducció del 50% de víctimes mortals i arribar a les zero víctimes el 2050.

El nou pla concreta en accions el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, que va ser aprovat el gener passat. El pla es marca també reduir un 12% els ferits greus.

Entre altres, també es vol registrar un descens d'un 18% en infants morts; un 12% les víctimes d'atropellament; un 6% els ciclistes morts i ferits greus; un 3% els morts entre gent gran; un 6% els morts i ferits greus entre motoristes; i un 6% en trajectes in itinere.


D'altra banda, es marca l'objectiu d'assolir una mobilitat prioritàriament senes efectes contaminants.

Promoure la mobilitat segura i sostenible i reduir els sinistres

El nou Pla de Seguretat Viària s'estructura en els sis eixos estratègics del pacte nacional. Entre d'altres, repensar l'espai públic, d'adaptar les polítiques de seguretat viària i de crear estratègies sensibilitzadores o desenvolupar espais de cooperació entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent.

Uns eixos que es despleguen en un total de 223 accions. Per aquest 2021, hi ha programades 695 activitats per promoure la mobilitat segura i sostenible i reduir el sinistres viaris amb víctimes.

Entre les accions previstes, destaquen les dirigides als col·lectius vulnerables. Entre aquestes hi ha ampliar l'espai destinat als vianants mitjançant la pacificació del trànsit i l'extensió de les illes per a vianants; establir itineraris segurs per a ciclistes en vies interurbanes; i oferir formació per als usuaris dels vehicles de mobilitat personal, entre d'altres.

Pel que fa a l'atenció a les víctimes d'accident de trànsit, s'incorpora oferir serveis a les víctimes greus dels sinistres viaris i també ampliar l’atenció psicològica immediata oferta pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a les víctimes greus menors d’edat per sinistres viaris.

En l’àmbit municipal, es preveu la creació d’un consell de viles, pobles i ciutats com a òrgan d’intercanvi de bones pràctiques en mobilitat urbana, i en aquest terreny, des del Servei Català de Trànsit (SCT) es promourà una línia d’ajuts i subvencions als ens locals per poder executar actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent i de pacificació del trànsit. Es continuarà promovent també la redacció de plans locals de seguretat viària.