Una àvia en una residència per a gent gran al costat d'una treballadora, agafades de la mà

Ho aprova el govern: Reforcen el personal de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat

Des del febrer s'han reforçat amb 200 professionals per atendre les necessitats derivades de la pandèmia

Amb l'objectiu d'atendre les necessitats derivades de la pandèmia de la Covid-19, el Govern de la Generalitat de Catalunya  ha aprovat destinar 14.623.737 euros per finançar els programes temporals per al reforç del sistema de residències i del personal de les residències tant de gent gran com de persones amb discapacitat.

Aquests programes, que es van començar a implementar el febrer, han suposat la incorporació de gairebé de 200 professionals en 17 centres públics d’atenció a la gent gran i persones amb discapacitat que gestiona el Govern. Les tasques que desenvolupa el nou personal estan vinculades a l’adopció de mesures  per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19.

En concret, el personal treballa en la implementació de protocols d’actuació en els centres residencials per garantir les mesures de prevenció, les sectoritzacions per prevenir i lluitar contra la propagació de la malaltia entre les persones usuàries i el personal; la instauració d’espais per a confinament i la configuració de les residències públiques com a centres que reben usuaris derivats d’altres serveis.

Aquesta actuació se suma al pla de contingència presentat l’estiu passat pels departaments de Salut  i Treball, Afers Socials i Famílies adreçat al conjunt de centres del país, independentment de la titularitat.