planta reciclatge botarell

Aproven destinar més de 4 MEUR a la construcció i millora d'infraestructures de gestió de residus

S'invertirà a la Conca de Barberà i al Baix Camp

El Consell Executiu ha autoritzat aquest dijous l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) a concedir  més de quatre milions d'euros en subvencions a diferents ens públics per construir i millorar infraestructures de gestió de residus. En concret, es finança la construcció d'una planta de compostatge i es millora el Centre de tractament de residus de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà i es fan diverses actuacions a la planta de tractament biològic de Botarell,  al Baix Camp. També es destinaran 3,8 milions per construir una planta de compostatge i millorar el Centre de Tractament de Residus (CTR) de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà.

3,8 milions d'euros al CTR de l'Espluga

Al Centre de tractament de residus (CTR) està previst construir una planta de tractament de la fracció resta dels residus i millorar la planta de compostatge de la fracció orgànica. D'aquesta manera, la nova planta permetrà un tractament previ dels residus, i un aprofitament dels recursos, abans d'abocar-los indiscriminadament al dipòsit controlat. Les principals actuacions inclouran els moviments de terres i l'obra civil necessària per adequar el vial d'accés a la nau, de nova construcció. L'edifici disposarà de recepció de residus en moll de descàrrega, una àrea de pretractament per a la selecció automatitzada de la matèria orgànica i d'altres materials valoritzables a través de maquinària electromecànica, a més d'una àrea d'expedició del rebuig i espais per a maniobres.

A banda de la nau, la planta comptarà amb unes sitges amb ventilació forçada per a la bioestabilització de la matèria orgànica seleccionada i la descomposició de la qual es recull selectivament, com a procés previ al de la maduració. Aquest conjunt de sitges es dotarà de cobertes i instal·lacions complementàries, com les de reg o les de recollida de lixiviats.

Les obres les subvencionarà l'ARC amb un pressupost màxim de 3,8 milions d'euros, procedents del Fons de gestió del cànon de residus municipals. Aquest fons es nodreix dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, uns impostos ecològics que contribueixen al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible de les deixalles municipals.

713.000 euros per a diverses actuacions a la planta de Botarell

El Govern ha autoritzat destinar fins a 713.000 euros a diverses actuacions de millora de la planta de tractament biològic de Botarell. L'acord suposa incrementar en més de 100.000 euros l'import inicialment aprovat pel Consell de direcció de l'ARC l'octubre de 2016, per causa del redimensionament del projecte i el canvi d'ubicació d'una nova nau dins la parcel·la on s'ubica la instal·lació. La resta de la inversió necessària per executar el projecte, que és d'uns 95.000 euros, anirà a càrrec del Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp.  L'import total de l'actuació és d'uns 808.000 euros, destinats principalment a la construcció d'una nau oberta amb trinxeres per al compostatge.

Aquesta planta de compostatge, amb una capacitat de tractament de 30.715 tones anuals, va entrar en servei a mitjans dels anys 90 i dona servei a les comarques del Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. Amb aquestes actuacions es podrà millorar el tractament de la matèria orgànica.