La taxa d'atur a Tarragona, se situa com la més alta de Catalunya

El nombre d'aturat ha arribat aquest segon semestre a les 58.100 persones

Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), el nombre de persones sense feina a Tarragona, aquest segon trimestre, s'ha situat en 58.100 persones, 4.600 menys que el primer trimestre. La taxa d'atur a Tarragona s'ha situat en el 14,70%, la més alta de Catalunya i 1,14 punts menys que el primer trimestre, amb un 15,84%.

El tercer trimestre de l'any passat, la taxa d'atur a Tarragona estava per sota de la registrada en aquest segon trimestre. En relació amb l'ocupació, el nombre de persones treballant a la demarcació de Tarragona es va situar el segon trimestre en 337.400 persones, 4.200 més que el primer trimestre, i 1.400 menys que fa un any. En relació amb el segon trimestre de l'any passat, a Tarragona el nombre d'aturats ha disminuït de 1.500 persones, el 2,52% menys.

La taxa d'atur a Catalunya és la més baixa dels últims deu anys

El nombre de persones a l'atur durant el segon semestre a Catalunya va arribar als 432.000 aturats, 26.700 desocupats menys que al primer trimestre, segons l'EPA. Així doncs, la taxa d'atur s'ha situat a Catalunya en l'11,39%, convertint-se, per tant, en el percentatge més baix d'aquest territori  des del tercer trimestre del 2008. 

D'altra banda, relacionant aquest trimestre amb el segon del darrer any,  el nombre d'aturats ha disminuït de 65.500 persones.  Unes dades que demostren que l'economia catalana ha creat 57.200 nous llocs de treball, un 1,73% més que el trimestre anterior. En xifres generals, aquest any a Catalunya s'han creat 89.000 llocs de treball nous, un 2,75% més. 

Cal remarcar que el segon trimestre és una època on normalment cau l'atur i augmenta l'ocupació a causa del sector dels serveis. A més, la taxa d'atur a Catalunya del segon semestre del 2018 s'ha situat en l'11,39%, posicionant-se com la més baixa des del tercer trimestre el 2008. Per tant, en ternes anuals, l'atur a Catalunya s'ha reduït de 65.500 persones aquest segon semestre. 

Catalunya, la comunitat on més creix l'ocupació en l'últim any

L'economia catalana ha creat 57.200 nous llocs de treball el segon trimestre, en comparació amb el període anterior. Per tant, hi ha hagut un increment menor al registrat al segon semestre de l'any passat en relació amb el primer. A més, Catalunya és el tercer territori de l'Estat amb el creixement més gran d'ocupació, darrere de les Illes Balears i Andalusia. 

Tots els sectors d'activitat han registrat a Catalunya increments en l'ocupació sobretot el sector dels serveis, que ha contractat a 33.200 treballadors més. L'altre sector que ha disparat l'ocupació és la indústria,  amb un increment de l'ocupació d'11.600 persones, un 1,87% més, fins a arribar a ocupar a un total de 631.500 persones.

Un dels augments més grans de la població activa

Una dada important de l'EPA d'aquest segon trimestre a Catalunya és l'augment de la població activa, que  ha crescut de 30.500 persones en relació al primer trimestre, fins a situar-se en 3.792.400 persones. Així doncs, amb aquestes dades, es consolida com el creixement més gran fins ara des del tercer trimestre del 2013. 

Disminueix l'atur a l'Estat

El nombre d'aturats s'ha reduït de 306.000 persones, un 8,06% menys que al primer trimestre. La xifra total de persones a l'atur a Espanya és de 3.490.000 desocupats. Aquestes dades mostren que la taxa d'atur ha baixat al segon trimestre fins al 15,28%, fet que suposa 1,46 punts menys que el primer trimestre.