Persones al castell de Santa Coloma

La Conca de Barberà acull més de 100 activitats de lleure i esportives durant l’estiu

Les activitats compten amb un total de 3.900 participants i més de 550 dirigents

Estiu molt actiu a la Conca de Barberà. Aquest 2022, la comarca compta amb colònies, casals de vacances, campus esportius, camps de treball, acampades i rutes. Són les activitats que les entitats, organismes públics i empreses del sector organitzen tant en equipaments municipals com en instal·lacions juvenils de la Conca de Barberà durant l’època estival i en les quals hi participen infants i joves menors de 18 anys.

En aquest sentit, aquest estiu més d’un centenar d’activitats escampades per tot el territori conquenc estan acollint un total de 3.900 participants  i més de 550 dirigents (monitors i directors de lleure, tècnics esportius, entre altres).

Totes les activitats estan regulades pel decret 267/2016, de 5 de juliol, d’activitats d’educació  en el lleure i esportives en què participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupen a Catalunya.

A més, l’Oficina Jove de la Conca assessora al llarg de l’any a les empreses, organismes i entitats per tal de donar compliment al decret. També realitza visites de comprovació del compliment decret, tant a les activitats que es comuniquen a la Direcció General de Joventut com en les que no.