Persones treballant a Concactiva

L'Oficina d’Habitatge de la Conca gestiona 478.558 euros en ajuts durant el 2022

En concret, s'han tramitat 448 sol·licituds al lloguer

L'Oficina d’Habitatge de la Conca de Barberà tramita, gestiona i valora els diversos ajuts per al lloguer que provenen del Ministeri o de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, la tramitació de tots aquests expedients d’ajuts de lloguer comporta que durant uns mesos de l’any l’oficina estigui bolcada en ells.

En la subvenció per al pagament del lloguer de persones grans es van presentar  34 sol·licituds  amb un import total de 46.818,30 euros, els ajuts del bo jove, destinat a menors de 36 anys, se’n van presentar 121 amb un total de 124.130 euros, els ajuts MITMA per majors de 36 anys es van tramitar 194 sol·licituds amb un import de 199.878,60 euros i els ajuts MITMA jove per menors de 36 anys hi van haver 95 sol·licituds presentades amb un import total de 104.734,76 euros.

Altres serveis que es presten són la realització dels Plans Municipals d’Habitatge, el projecte Diagnosi Habitatge de la Conca de Barberà, el servei de Rehabilitació d’Habitatges, tramitació dels ajuts Next Generation de rehabilitació, tramitació dels ajuts d’Habitatges buits en entorns rurals i atenció al públic de cèdules de segona ocupació, borsa de mediació i registre de sol·licitants HPO.

Aquest servei està valorat molt positivament per la gent de la  comarca, ja que permet conèixer mitjançant una informació directa la normativa vigent en matèria d’ajuts al lloguer i per a la rehabilitació d’habitatges, a la vegada des d’aquesta oficina es gestionen els tràmits administratius necessaris per sol·licitar subvencions.

El personal adscrit a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal de la Conca de Barberà està format per tres persones. Aquest personal realitza funcions d’atenció al públic, tramitació de diferents expedients i ajuts,  borsa de mediació, entre d’altres.