Imatge d'una part de les muralles de Montblanc amb les lletres amb el nom de la vila

Montblanc aprova el Pla Local de Joventut de 2021-2024

El document marca el full de ruta per la transformació i millora de la realitat juvenil a la capital de la Conca de Barberà

Montblanc  ja té un Pla Local de Joventut  per a 2021-2024. No obstant això, no és un procés que s’inicia de zero, sinó que és una continuïtat i una transformació del pla i les polítiques locals de  joventut  realitzades anteriorment, partint de la seva avaluació i adaptació al context actual. Amb una vigència de quatre anys, és l’eina que permet definir les  polítiques  de joventut municipals i perfilar les estratègies per a poder assolir els objectius  que s’hi descriuen.

Es tracta d'un  full de ruta  a mitjà termini per definir, impulsar i coordinar les polítiques i el treball en xarxa en matèria de joventut amb l’objectiu de transformar la realitat dels i les joves i a millorar la seva qualitat de vida en l’àmbit rural. Aquest pla ha d’ajustar-se, en primer lloc, a les característiques específiques de l’administració que l’impulsa, en aquest cas l’Ajuntament de Montblanc; després, a les característiques del territori on s’ha d’aplicar, Montblanc; i, per últim, al marc general on s’ha d’executar, el  Pla Comarcal de Joventut 2021-2024 i al Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

En el marc d’aquesta conjuntura, el desplegament de les polítiques de joventut també s’ha vist afectat. Les desigualtats en el col·lectiu jove  s’han fet més evidents que mai. El jovent ha esdevingut un col·lectiu vulnerable a l’ombra. D’aquí la importància de consolidar aquells recursos que ja funcionen, millorar els que no han estat satisfactoris, i aportar noves propostes per continuar acompanyant el jovent de Montblanc en el seu desenvolupament vital. Els objectius estratègics marquen les grans línies de treball que seguirà la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Montblanc  durant la vigència del Pla.