Contenidors a Montblanc

La Conca de Barberà instal·la càmeres per evitar infraccions en el porta a porta

Aquesta iniciativa es començarà a fer efectiva de manera imminent a l'àrea d'emergència i a la deixalleria de Montblanc

La Conca de Barberà tindrà noves mesures  per evitar un mal ús de les àrees d'emergència dels municipis on es realitza el servei de recollida porta a porta.

Fa gairebé un any que es va posar en marxa el nou model de recollida de residus, que combina el porta a porta i el sistema de contenidors tancats. Fins ara, s'han assolit els objectius i ara, la recollida selectiva ja arriba al 80%. Són uns resultats que el Consell Comarcal considera excel·lents.

Ara, l'àrea de Medi Ambient vol introduir millores al sistema. Per exemple, la  instal·lació de  càmeres de videovigilància a les deixalleries i a les àrees d'emergències als pobles on es fa el porta a porta.

Tot i que la majoria dels veïns i de les veïnes utilitzen correctament el servei, algunes persones encara no s'hi han habituat. Recorren a les àrees d'emergència per abocar els residus de manera  descontrolada. Aquesta situació suposa una major despesa en la neteja d'aquests punts i un focus de problemes d'higiene i molèsties per als veïns d'aquests punts.

Aquesta iniciativa es comença a fer efectiva de manera imminent a l'àrea d'emergència i a la deixalleria de Montblanc. Es preveu estendre-la a la resta de municipis on es fa el porta a porta de manera gradual. L'objectiu és detectar les persones o empreses que encara en facin un mal ús.

En aquest sentit, el Consell Comarcal  ha instal·lat les càmeres per facilitar la feina als ajuntaments. Són els que tenen aquesta competència, perquè puguin aplicar les ordenances, sancionar, si així ho consideren oportú, i acabar amb l'incivisme.

A més, aquests punts són per ús exclusiu dels veïns del municipi i no el poden utilitzar les indústries. També està prohibit dipositar les deixalles barrejades dins de contenidors que no corresponguin o fora d'aquests. Tampoc s'hi poden deixar mobles, runa, residus especials o cap altre residu no permès. Aquests residus s'han de dur a la deixalleria.