Plenari del Consell Comarcal de la Conca

El Consell Comarcal de la Conca assumeix les competències de sanejament en alta de Barberà i Vilaverd

L'objectiu és impulsar la gestió de les aigües residuals als municipis de la comarca per tal d'evitar l'afectació al medi que provoca no disposar de sistemes de sanejament

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha acceptat les delegacions de competències de sanejament en alta dels municipis de  Barberà de la Conca i Vilaverd, amb l'objectiu d'impulsar la gestió de les aigüesresiduals als municipis de la comarca per tal d'evitar l'afectació al medi que provoca no disposar de sistemes de sanejament.

Durant el plenari celebrat ahir, dia 26 d'abril, també es van aprovar els convenis  de redacció dels projectes constructius necessaris per al sanejament i la depuració d'aigües, amb una inversió prevista, per a cadascun dels projectes de redacció, de 71.200 euros, i es preveu que s'iniciïn durant el segon semestre del 2021.

Ambdós projectes se sumen a les tasques iniciades a través dels convenis vigents amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb els ajuntaments de Vilanova de Prades, Blancafort i  Pira, per assumir les competències relatives a la gestió del sanejament d'aigües residuals dels municipis incloent la construcció, l'explotació, la gestió, el manteniment, les reposicions i millores de les infraestructures i la intervenció administrativa dels abocaments.