La Conca es consolida com la vuitena comarca de Catalunya que més recicla

La comarca augmenta la recollida selectiva durant el segon trimestre del 2018

La recollida selectiva a la Conca de Barberà és des de fa molts anys un dels principals cavalls de batalla del Consell Comarcal i les dades demostren que es va per bon camí, augmentant, any rere any, els quilos recollits. Actualment, la Conca de Barberà és la vuitena comarca de Catalunya que més recicla. Les dades d’aquest segon trimestre de 2018, facilitades per l’ens comarcal, certifiquen un augment progressiu del percentatge de recuperació de residus generats i separats selectivament aconseguint arribar al 51,40%.

Percentatge més alt de reciclatge que la resta de Catalunya

«Una dada molt positiva. Tot i generar més residus per habitant, els separem més selectivament, aconseguint així un percentatge més alt que la resta de Catalunya», subratllen des del Consell.

Recollides 2.766 tones de residus durant el primer trimestre de 2018 

Durant aquest trimestre de 2018 s’han recollit un total de 2.766 tones de residus sòlids urbans a la comarca. Cal destacar, entre aquests residus recollits,  l’increment del percentatge de recuperació dels envasos en un 8,92% i de la matèria orgànica en un 3,69%. El Consell relaciona aquests augments amb les diferents accions dutes a terme a la comarca, tals com la recollida porta a porta d’envasos als grans productors de la comarca, la recollida en origen realitzada a les tavernes durant la Setmana Medieval de Montblanc i el nou model de recollida mitjançant contenidors intel·ligents implantat a Rocafort de Queralt.  

Més de la meitat dels residus es recuperen selectivament

Les dades obtingudes durant aquest període del 2018 dibuixen una tendència positiva de la població a recollir selectivament les seves escombraries i la qual s’ha consolidat, ja que  de tots els residus que es generen se’n recuperen més de la meitat selectivament, és a dir, els residus que van a parar a l’abocador s’estan reduint considerablement, i aquests, es recullen separadament en els contenidors de recollida selectiva.