Assistents a la roda de premsa d'avui

L'Ajuntament de l'Espluga congelarà les ordenances fiscals per al 2022

També s'incorporaran bonificacions per la substitució de tanques vegetals i la conservació i protecció de béns protegits

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha proposat congelar, per segon any consecutiu, les taxes  de cara al 2022. Destaquen, també, les bonificacions en la quota de l'ICIO per la realització d'obres de substitució de tanques vegetals. O les de les obres destinades a la conservació i protecció de béns o elements protegits.

El consistori ha decidit congelar les ordenances pel que fa a l'IBI, impost de circulació o preu d'aigua potable. De fet, l'equip de govern és conscient de les dificultats econòmiques que la pandèmia ha pogut causar a la ciutadania i empreses locals.

Les modificacions es duran a votació al  Ple Municipal del proper dijous 30 de setembre de 2021. Després s'hauran de sotmetre a un període d'exposició pública. Es podran presentar al·legacions durant 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al BOPT. Si no se'n presenta cap, quedaran aprovades automàticament i serien aplicables a partir de l'1 de gener de 2022.

Bonificacions a l'ICIO

Es bonificarà fins a un 40%  la quota de l'impost per les obres de substitució d'una tanca vegetal per una paret d'un altre tipus de material que compleixi amb la normativa urbanística vigent. Aquesta bonificació només serà vigent durant dos anys amb la voluntat d'incentivar l'eliminació de tanques vegetals per augmentar la seguretat ciutadana prevenint possibles incendis i facilitant la mobilitat a les voreres. La idea d'aplicar una bonificació en aquest impost per aquest motiu es recull d'una proposta feta pel grup de Junts per l'Espluga de Francolí en un dels plenaris.

Per altra banda, per circumstàncies culturals, històriques o artístiques, es bonificaran en diversos graus les quotes de l'ICIO en obres o instal·lacions destinades a la conservació i protecció dels elements inclosos en el Catàleg de Béns o en el Catàleg de Masies i Cases Rurals del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), sigui de particulars o institucions. Des de l'Ajuntament es vol potenciar les obres de rehabilitació, conservació o millora dels immobles o elements que estiguin catalogats.

En concret hi haurà una bonificació del 40% quan es tracti d'edificis catalogats com Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN), una bonificació del 30% quan es tracti d'edificis catalogats com a Béns Culturals d'Interès Local (BCIL) i una bonificació del 20% quan es tracti de la resta de béns inclosos en el Catàleg de Béns o en el Catàleg de Masies i Cases Rurals del POUM.

En aquells casos en què la protecció abasti només alguns elements de l'immoble, la bonificació s'aplicarà sobre la part de pressupost  de l'obra  que correspongui. Les bonificacions no seran, en cap cas, acumulables. En el cas que l'obra o instal·lació pugui ser beneficiària de diferents bonificacions, s'optarà per a la més beneficiosa per a la persona o institució sol·licitant.

L'espai de la Sínia i l'inflable infantil es deixaran de llogar

També es proposen altres modificacions a les ordenances, com ara en el preu públic per l'ús privatiu de les sales polivalents i altres espais i mobiliari municipal. A partir del 2022, si hi ha desperfectes en el material o espai llogat o bé no es retorna el material, s'aplicarà una sanció econòmica pel valor dels danys ocasionats a l'espai o material o pel valor del material no retornat.

En la mateixa ordenança fiscal es deixarà d'oferir el lloguer de l'espai de la Sínia, ja que no compleix les condicions de seguretat adients. Pel mateix motiu també s'elimina la possibilitat de poder llogar l'inflable infantil.

Altres modificacions i futures ordenances

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí proposa arrodonir els preus dels documents administratius per tal de facilitar-ne el pagament a la ciutadania. De manera paral·lela s'està treballant en la regulació de serveis que ja s'estan oferint, com per exemple la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal. Passarà de ser gratuït a estar gravat amb un preu públic per quilowatt/hora. També hi haurà una nova ordenança que regularà l'aplicació d'una taxa per la recollida d'animals de companyia perduts o abandonats pels seus amos a la via pública i per l'ús de la gossera municipal.

Finalment, l'Ajuntament preveu que, de cara a 2023, les ordenances de residus es puguin modificar per bonificar o penalitzar segons la generació de residus.