Vista aèria de la depuradora de Montblanc

Les depuradores de la Conca renoven el parc mòbil amb vehicles elèctrics i híbrids

En concret, s'han incorporat 3 vehicles elèctrics i 1 vehicle híbrid, destinats als treballadors dels sistemes de sanejament

Les  depuradores de la Conca de Barberà  han renovat el parc mòbil de vehicles, amb la incorporació 3 vehicles elèctrics i 1 vehicle híbrid, destinats als treballadors dels sistemes de sanejament.

El contracte d'explotació dels sistemes de sanejament de la comarca, incloïa aquest condicionant, de manera que els treballadors puguin realitzar els trasllats als diferents municipis on hi ha depuradores i per als treballs de camp i altres tasques, de forma més sostenible.

La nova empresa explotadora, AGBAR SAU, ha aportat els nous vehicles, d'acord amb les condicions contractuals estipulades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà i, aquests, romandran adscrits al servei fins que finalitzi el contracte amb l'empresa explotadora.

El turisme híbrid serà per l'equip tècnic del servei, mentre que els vehicles elèctrics restaran a disposició dels  treballadors  de les depuradores de Montblanc, l'Espluga de Francolí i Sta. Coloma de Queralt, que també es desplacen a la resta d'instal·lacions. En cadascuna d'aquestes depuradores, s'han instal·lat punts de càrrega, els quals ja hi quedaran permanents.

Amb aquesta actuació, juntament amb la implantació de l'ISO 14064 referent a l'emissió de  gasos d'efecte hivernacle  a les depuradores de la comarca, es vol incidir en la petjada de carboni, amb la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l'empresa explotadora de les depuradores, continuen amb les accions previstes per contribuir amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Per això, es duran a terme actuacions a curt termini per garantir una gestió sostenible del sanejament i millora de l'aigua tractada i la qualitat de les masses d'aigua.

També, reduir l'impacte ambiental negatiu, el foment de la innovació i modernització de les infraestructures existents utilitzant recursos amb major eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos nets i racionals ambientalment. Alhora, es vol vetllar per la seguretat i salut laboral dels treballadors, amb un treball digne i creixement econòmic, i aconseguir la implantació d'energia neta i sostenible a les instal·lacions.