Camió de reciclatge a la Conca

La Conca de Barberà desplega el nou servei de recollida de residus

Inclou els vint-i-dos municipis de la comarca amb dos models diferenciats en funció de la tipologia de la població

Durant aquest mes de setembre ha començat el nou servei de recollida de  residus  a la Conca de Barberà, que implica els vint-i-dos municipis de la comarca amb dos models diferenciats en funció de la tipologia de municipi: la recollida en contenidors tancats d'orgànica i resta en els nuclis més petits, i el porta a porta en els nuclis més grans. També hi ha municipis que combinen els dos models, i al nucli principal s'implanta la recollida porta a porta i als nuclis agregats, el sistema de contenidors tancats d'orgànica i resta amb control d'accés.

Contenidors intel·ligents

El model de  contenidors tancats és un model  que s'utilitza a diferents indrets del país. A la Conca de Barberà també es va fer una prova pilot a Rocafort de Queralt  al juny del 2018 i, després de valorar-ne el funcionament, s'ha optat per implantar-ho a tots els nuclis petits de la comarca, ja que l'experiència ha estat molt positiva, aconseguint vora el  80% de reciclatge. Així, el nou sistema de recollida s'implantarà de forma progressiva durant els mesos de setembre i octubre amb l'objectiu d'assolir resultats de recollida selectiva que superin el 70%, tal com estableixen les directives europees.

El dia 10 d'agost va començar la implantació del nou servei de recollida de residus municipals amb contenidors amb tancament, la qual s'implanta a 3.224 llars, mitjançant diferents punts informatius a tots els nuclis participants en la recollida de residus mitjançant contenidors tancats, amb les mesures corresponents d'higiene i desinfecció. Aquests punts informen sobre el funcionament de l'aplicació, l'obtenció de la targeta o la resolució de problemes i dubtes que puguin sorgir. La  targeta  o l'aplicació està associada a un habitatge, és a dir, a una adreça, de manera que les dades amb les quals es treballa són les mateixes que les actuals, les de la taxa d'escombraries, i se'n garanteix la seva protecció.

Índex de reciclatge superior a la mitjana

La Conca de Barberà  té uns índexs de recollida selectiva superiors a la mitjana catalana, tot i que actualment no s'arriba als objectius marcats per les directives europees. Per això, el nou model de recollida té com a objectiu incrementar la recollida selectiva fins al  70%  per complir amb l'actual marc legal català i europeu i, així, evitar la petjada ambiental en la generació de residus i l'encariment de la taxa d'escombraries degut a l'augment dels cànons per dipositar la resta a l'abocador.

L'octubre de 2018 es va iniciar una prova pilot al centre històric de Montblanc per implantar el servei de recollida de residus porta a porta; des de llavors, els resultats de recollida selectiva han augmentat fins a un 80%. A la resta del municipi, la xifra continua estancada en el 50%.