Residus i màquina treballant

Forta inversió a la Conca de Barberà: es modernitza un dels principals equipaments de la comarca

La comarca ja recicla més d'un 80% dels seus residus

La Conca de Barberà modernitza la  planta de compostatge amb una inversió de gairebé  4 milions d'euros. És una comarca capdavantera en matèria de reciclatge. Més d'un 80% de les deixalles  que es generen a la Conca es reciclen. Aquest volum registrat l'any passat, sobretot en matèria orgànica, han obligat a ampliar i posar al dia les instal·lacions del Centre Comarcal de Tractament de Residus, al terme de l'Espluga de Francolí.

L'objectiu és dotar l'espai amb capacitat per tractar  6.000 tones anuals de rebuig. És per això que ja s'està construint una planta de triatge mecànic de la resta abans d'anar a l'abocador controlat i una dotzena de trinxeres airejades per a la matèria orgànica que s'hagi pogut recuperar.

Es tracta de la inversió més important que es fa al centre de residus de la Conca de Barberà des de la seva construcció, on hi fan cap tots els residus municipals. Una vegada entrin en funcionament les  noves instal·lacions  previstes en el projecte, el centre tindrà capacitat per tractar 6.000 tones anuals de la fracció resta abans de fer cap al dipòsit controlat, i es produiran 4.900 tones anuals de compostatge.

De les onze trinxeres que es construeixen, quatre seran per a matèria orgànica que es troba barrejada amb el rebuig, quatre serviran per a la fracció orgànica procedent de la separació en origen als municipis, i tres de reversibles. Aquestes tres trinxeres centrals reversibles, a mesura que millora la recollida selectiva que es duu a terme a la comarca, es preveu que s'utilitzin per a l'orgànica ja separada en origen.

Actualment ja s'estan fent els moviments de terres i l'obra civil necessària per adequar el vial d'accés a la nau, de nova construcció. La nova planta també tindrà tres nous dipòsits soterrats, un per aigües pluvials recollides de la nova coberta, un de lixiviats de la matèria orgànica i un de lixiviats de l'orgànica que es pugui extreure del rebuig, per regar les trinxeres per tal de mantenir una humitat òptima.

Amb el canvi del model de recollida que va iniciar la comarca, es constata un augment important de la fracció orgànica. La recollida de deixalles porta a porta en els municipis més grans, i el de contenidors tancats o intel·ligents a la resta de pobles, serveis implantats l'octubre del 2020 i consolidats durant el 2021, ha fet disparar el reciclatge a la Conca de Barberà a nivells per sobre de la mitjana catalana.

«Arrel d'aquest nou plantejament que es va fer, ens vam adonar que necessitàvem una planta de compostatge molt més moderna i era imprescindible tirar-la endavant», afirma el conseller comarcal de Medi Ambient, Marc Roca. «Ara plantegem plans pilots en pobles petits pel pagament per generació, és a dir, que pagui qui més embruta i bonificar a qui faci una gestió correcta dels residus», avança.