blancafort

Blancafort acollirà una jornada sobre l'arrelament dels joves en municipis petits

La jornada tècnica es desenvoluparà en aquest poble de la Conca de Barberà el dijous 28 de març, a partir de les 9.00 h del matí

L'arrelament de les persones joves als municipis petits i molt petits és un dels factors clau que contribueixen a fixar població, evitar el despoblament i l'envelliment del món rural. Les persones joves aporten el dinamisme i la innovació necessària per fer front als reptes i a les complexitats que actualment plantegen aquestes poblacions.

Per aquest motiu, els Departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l'Ajuntament de Blancafort, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i d'altres agents, han organitzat la jornada tècnica «L'arrelament dels joves en municipis petits», prevista pel dijous 28 de març, a partir de les 9.00 h del matí, al local social de Blancafort. L'assistència és gratuïta i cal inscriure's prèviament a través d'aquest formulari.

  

L'espai de treball de la jornada tindrà tres blocs participatius. El bloc I se centrarà en «Joves. Dimensió individual»; el bloc II es titula «Societat Civil. Entitats. Dimensió col·lectiva», i en el bloc III es parlarà sobre «Ens locals. Dimensió política/institucional». Alhora, els tres eixos de treball del programa comptaran amb un nodrit corpus de persones, empreses i institucions del territori que bescanviaran punts de vista i opinions sobre el sector.

La jornada pretén prioritzar estratègies en l'arrelament dels joves al territori

Aquesta jornada permet aportar llum al tema i detectar quines són les condicions de vida que incideixen de manera significativa en l'arrelament de les persones joves als municipis petits, bé sigui en l'arrelament d'origen o bé en altres formes de nous arrelaments.

En els diversos espais de treball de la jornada  es compartiran experiències amb actors i protagonistes del territori per tal de fer aflorar i visualitzar quines condicions simbòliques,  com la identitat, la cohesió, els valors i la participació, i quines condicions materials com el treball, l'habitatge i les infraestructures, afavoreixen i dificulten l'arrelament de les persones joves i dels seus projectes vitals en municipis petits.

La jornada també servirà per identificar i prioritzar estratègies, intervencions, aliances i polítiques que incideixin significativament en els factors d'arrelament per tal que els joves puguin crear vincles sòlids amb el territori.