Montblanc

Novetats en l’IBI: L'Ajuntament de Montblanc anuncia una nova rebaixa en el rebut

L’any 2020 l’Ajuntament de Montblanc va aprovar, seguint les directrius del Pla de Sanejament municipal, l’increment de l’ordenança de Béns Immobles

L'Ajuntament de Montblanc aposta per la rebaixa de l’Impost de Béns Immobles que s’aplica a la zona urbana de la vila. La disminució del coeficient que es vol aplicar a l’Ajuntament de Montblanc es situarà en el 0,85%, per tant, la rebaixa del coeficient serà del 0,11%. Ara bé, a efectes reals de la ciutadania, la rebaixa que vol aplicar l’equip de govern de l’Ajuntament de Montblanc suposarà que el rebut de l’IBI serà un 11.46% inferior al pagat durant aquest exercici.

Així mateix, la rebaixa en el coeficient de l’IBI suposarà que la recaptació municipal  corresponent a aquest impost es veurà disminuïda en 296.833,- euros a partir de l’aprovació de les properes ordenances fiscals, és a dir l’any 2023. L’aplicació d’aquesta mesura dona resposta al compromís adoptat per l’alcalde, Josep Andreu, «d’aplicar la rebaixa del coeficient que s’imposa des de l’Ajuntament, una vegada la situació econòmica municipal ho permetés» assenyalava el batlle.

L’any 2020 l’Ajuntament de Montblanc va aprovar, seguint les directrius del Pla de Sanejament Municipal, l’increment de l’ordenança de Béns Immobles. En aquell moment els propietaris d’habitatges i locals a la trama urbana de la vila abonaven l’impost amb un 0,85% de coeficient municipal. Un percentatge que es va augmentar en el 0,11% situant-se fins a l’actual 0,96%.

La mesura va permetre, durant els anys 2021 i 2022, l’augment dels ingressos municipals. En concret, cada anualitat l’Ajuntament de Montblanc va recaptar gairebé 300.000 euros de més en concepte d’aquest impost. «Hem aconseguit revertir aquesta situació», apuntava l’alcalde, Josep Andreu, mentre afegia que «gràcies a l’operació de compra-venda de les dues parcel·les on s’instal·larà el centre logístic de Bon Preu i Esclat l’Ajuntament de Montblanc recaptarà fins a 1,5 milions d’euros, corresponents a l’aprofitament mig de la reparcel·lació. Una quantitat de diners que serà repercutida directament en la millora i la construcció d’equipaments i infraestructures municipals, així com també per a l’adquisició de patrimoni» deia l’alcalde.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Montblanc està treballant activament en la regularització de la situació econòmica municipal. En aquest sentit, el pressupost del 2021 va tancar amb números positius: un romanent de tresoreria de 60.447,30 euros; situant l’estalvi dels comptes en 1.163.505,03 euros; la ràtio de deute situada en 25,67% i el pagament a proveïdors a 13 dies.