Contenidors a Montblanc

La Conca de Barberà manté la recollida selectiva al 78%

Es preveu una campanya de control i sensibilització per tal de reduir els actes incívics d’alguns veïns

Durant el tercer trimestre de 2021, la taxa de recollida selectiva de residus de la Conca de Barberà es manté al 78%. Es tracta d'un percentatge molt més que consolidat. En aquest temps, la quantitat de residus llençats a l'abocador ha baixat més del 56%.

Els mesos de juliol, agost i setembre, s’han recollit un total de 2.206,5 tones de residus recollits selectivament, davant de les 596,9 tones de fracció resta. Si es compara aquesta xifra amb les tones recollides selectivament a la comarca durant el mateix període de temps durant l’any 2020, ha augmentat la recollida selectiva i que la fracció resta ha disminuït un 56,18%.

La recollida selectiva de matèria orgànica ha obtingut un percentatge de recuperació del 78,93% (el 2020 se situava en un 44,25%). Aquest període del 2021, s’han recollit 703,33 tones de matèria orgànica en àrees d’aportació. Això representa un  increment  del  51,03%  respecte l’any anterior.

L’augment de la recollida també ve donat per l’ús de serveis de poda i voluminosos, dels quals se n’han realitzat 188 i 157 respectivament. També el foment de la deixalleria mòbil  que recorre tots els municipis i nuclis de la comarca.

Tot i el bon resultat de les dades a nivell comarcal, es preveu una campanya de control i sensibilització per tal de reduir els actes incívics d’aquells veïns que no participen correctament del porta a porta. Uns actes incívics materialitzats en residus domèstics dipositats a papereres, contenidors o zones no permeses. També en bosses que es treuen fora de l’horari establert o una incorrecta separació de la fracció de residu.

Amb aquests bons resultats, des del Consell Comarcal asseguren que «es compleix amb escreix amb les exigències del 50% de taxa de reciclatge que la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea en matèria de reciclatge han fixat per a tots els municipis a partir de l'any  2020».