Cubells del porta a porta de Montblanc

La Conca de Barberà assoleix la dada del 81% en la recollida selectiva durant el primer trimestre de 2021

En tres mesos s'han recollit un total de 1.902,2 tones de residus

La Conca de Barberà augmenta l'índex de  recollida selectiva de residus fins el 81% durant el primer trimestre de 2021, davant del 52% que es va registrar abans d'impulsar, de manera definitiva, el canvi de model de recollida porta a porta  o amb identificació d'usuari mitjançant targeta en el contenidor segons cada municipi. Aquestes dades es van presentar, dilluns passat, al Consell d'Administració, incloses a l'informe resultant del primer trimestre 2021.

En termes generals, els resultats de la recollida selectiva varien segons les característiques dels municipis, els models de  recollida i les campanyes de comunicació desplegades. No obstant això, cal remarcar que tots els municipis de la comarca se situen per sobre del 69% de recollida selectiva, ja que tots han implantat models eficients.

Durant el primer trimestre de 2021 s'han recollit un total de 1.902,2 tones  de residus recollits selectivament, enfront a les  424,02  tones de fracció resta. Si es compara aquesta xifra amb les tones recollides selectivament a la comarca durant el mateix període de temps de l'any 2020, s'observa que s'ha  produït un augment exponencial de la recollida selectiva. L'augment de la recollida també ve donat per l'ús de serveis de poda i voluminosos, dels quals se n'han realitzat 186 i 121 respectivament aquest primer trimestre; i el foment de la deixalleria mòbil que recorre tots els municipis i nuclis de la comarca.

Amb aquest canvi de nou sistema, i amb els bons resultats que presenta aquest primertrimestre  de 2021, es compleixen les exigències del 50% de taxa de reciclatge que la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea en matèria de reciclatge han fixat per a tots els municipis a partir de l'any  2020.

Per la seva banda, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà posa en valor la disposició i participació dels veïns de tots els municipis per a fer d'aquests nous models de recollida selectiva un èxit, i emplaça a tothom a seguir agafant consciència de la necessitat de mantenir una actitud activa amb el reciclatge i continuar millorant els hàbits.