La muralla de Montblanc

Montblanc impulsa la redacció del Pla Local d’Habitatge

S’impulsarà una enquesta ciutadana, que permetrà fer la diagnosi

L’Ajuntament de Montblanc impulsa el procés de redacció d’un  Pla Local d’Habitatge de la vila. La proposta ha de permetre elaborar una diagnosi sobre la situació real de l’habitatge a Montblanc, per a conèixer al detall els recursos residencials existents, les  necessitats reals per part de la ciutadania i també els recursos externs, a través d’ajuts que facilitin l’accés a l’habitatge.

El document, fa un mes que s’hi ha començat a treballar, també ha d’incloure una part  participativa, que ha de permetre conèixer la realitat ciutadana envers les necessitats reals que tenen les montblanquines i montblanquins per poder accedir al  parc d’habitatges actual.

L’accés a la consulta es podrà realitzar a través de la pàgina web de l’Ajuntament, el qual també permetrà donar resposta a les consultes que seran gestionades des de l’empresa CERES, encarregada de tot el procés consultiu. El procés d’elaboració de la diagnosi, que tot just ara s’inicia, ha d’esdevenir clau per redactar una diagnosi amb els punts forts i febles, les oportunitats i amenaces de l’estat de l’habitatge a Montblanc.

El regidor d’Habitatge, Juan Manuel Cabello, explica que «l’elaboració del Pla Local d’Habitatge de Montblanc és clau per garantir una resolució al problema. Som conscients de les mancances que tenim a la vila i és per això que impulsem la redacció del document que ens ha de permetre definir accions per a resoldre el dèficit».

Gestió de residus

Per altra banda, l'àrea de  Medi Ambient del Consell Comarcal, ha revisat la gestió de residus a les tavernes de la setmana medieval a Montblanc. Durant les inspeccions es valorava la qualitat de la separació dels residus i que no es presentessin impropis en els respectius contenidors, ja que es volia garantir que tots els residus estiguessin ben separats. Cada taverna un cop finalitzat el servei havia de portar els residus a les diferents àrees d'emergència habilitades per aquesta funció.

Gràcies a aquestes àrees s'ha aconseguit un índex de recollida selectiva elevat durant la Setmana Medieval. Un cop finalitzades les revisions el resultat global ha estat molt positiu, ja que les tavernes s'han implicat molt a l'hora de fer una bona separació dels residus i això s'ha traslladat a uns molt bons resultats de recollida selectiva.