Màquina a la bàscula de Belltall

Belltall renova la bàscula municipal per adequar-la a la maquinària agrícola actual

El projecte també vol condicionar la vialitat existent d’accés a la bàscula des de la carretera C-14

Belltall fa un pas endavant per fer realitat la nova bàscula  municipal. Des de fa uns dies, han començat les obres de construcció de l'equipament, que ha de substituir l'anterior. El projecte també vol condicionar la vialitat existent d’accés a la bàscula des de la carretera C-14.

La bàscula actual es troba situada al costat esquerre de la carretera C-14 a la sortida del municipi direcció a Tàrrega. Es tracta d'una bàscula empotrada, amb un fossar, amb parets i terra de  formigó armat. Disposa d’una caseta situada al costat de la bàscula, des d’on es fa el pesatge  actualment.

Adequar-se a la nova maquinària agrícola

La nova bàscula que s'ha començat a instal·lar és una bàscula pont a col·locar sobre el sòl. Les mides són superiors a l’existent, per tal d’adequar-la a la nova maquinària agrícola, amb unes mides totals de 3,30 x 16 metres.

Es preveu que els treballs de renovació durin, aproximadament, uns  dos mesos. Pel que fa a les obres, es durà a terme l'enderroc  de la caseta de pesatge existent amb mitjans manuals i  mecànics. També s'enderrocarà i es retirarà la bàscula actual amb fossat.

Alhora, es rebaixarà el terreny a nivell de la base de la bàscula, amb pendent cap a la cuneta de la carretera, amb un acabat perfilat.

El moviment de terres previst, per la seva banda, consistirà en l’excavació dels 4 pous  per a les sabates de fonamentació de la nova bàscula.

El projecte està pressupostat en 53.975,23 euros.