consell comarcal de la conca de barberà

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà renuncia al Feder per ampliar les seves instal·lacions a cal Macip

En projecte, en total, s'enfilava fins als 2.353.247,10 euros

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha renunciat a la subvenció del projecte Feder per al Centre d'Interpretació i Divulgació del Patrimoni Cultural de la Conca de Barberà. L'organisme comarcal sosté la inviabilitat del projecte a causa de la falta de finançament complementari a la subvenció atorgada. En aquest sentit, els fons Feder van concedir 1.176.623,55 euros per a l'execució del projecte, però aquesta quantitat només suposava el finançament del 50% del cost que, en total, s'enfilava fins als 2.353.247,10 euros.

El Consell Comarcal va optar per demanar altres subvencions que s'havien de destinar a sufragar la part complementària del projecte. L'organisme es va presentar a la convocatòria de subvencions als ens locals per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, però es va denegar perquè no arribava a la puntuació mínima. En aquest escenari, es va fer una petició a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020/2024, però es va desestimar perquè l'Ajuntament de Montblanc encara no tenia la propietat de la finca per a poder-la cedir al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, requisit imprescindible per a atorgar la subvenció.

També es va recórrer a la convocatòria de la  Diputació de Tarragona per tal de poder procedir al cofinançament del projecte, però en aquesta convocatòria, a diferència d'anteriors ocasions, la Diputació de Tarragona no té cap línia oberta de cofinançament dels projectes dels ens locals.

«No ens volem endeutar»

Segons fonts de la institució, la  renúncia  també s'ha fet perquè «no es volia posar en risc l'estabilitat financera del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per la manca de capacitat d'endeutament, per la dificultat d'assumir el retorn del crèdit i pel fet que es poguessin trobar entrebancs a l'hora de voler assumir altres projectes».

Alhora, l'administració pública comarcal estava obligada a executar l'obra i el pagament, en un 70% del cost total, el 30 de novembre de 2021, un període impossible de complir. Al no tenir la propietat de la finca en temps suficient, es va considerar que era un risc fer la redacció del projecte executiu, la licitació i l'inici de les obres en un termini de temps tan curt.

El projecte havia de permetre ampliar les instal·lacions actuals del Palau Alenyà, al carrer Sant Josep, 18 de Montblanc, a través de les obres de connexió amb l'edifici adjacent de cal Macip. Es tracta d'un edifici de propietat de l'Ajuntament de Montblanc, que n'havia de fer la cessió de l'ús. Ara, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en sintonia amb l'Ajuntament de Montblanc, no descarta reformular el projecte per tal d'obtenir més finançament i dividir-lo per fases.