Biblioteca de l'Espluga

La Biblioteca de l'Espluga de Francolí reobre el servei de préstec de llibres amb cita prèvia

L'Ajuntament de l'Espluga ha adoptat les mesures de prevenció i recomanacions tècniques per reobrir els serveis essencials de l'equipament

La Biblioteca de l'Espluga de Francolí activarà el servei de préstec i retorn de llibres a partir del 25 de maig, amb les mesures  de prevenció adequades per garantir la seguretat  de les persones usuàries i la protecció de les treballadores municipals. El retorn dels llibres es podrà efectuar  sense cita prèvia, dipositant-los en unes caixes ubicades a la porta del magatzem de l'equipament municipal, facilitant així poder-los mantenir aïllats de la col·lecció com a mínim durant 14 dies per prevenció. El punt de recollida de préstecs serà a l'entrada habitual de la Biblioteca amb un espai delimitat i senyalitzat i amb un sistema de protecció per a recollir les peticions sol·licitades. Es podran agafar en préstec, els llibres i les revistes però no es podran consultar diaris.

Per a fer la reserva dels llibres és imprescindible disposar del número del carnet de biblioteca o el nom i els dos cognoms de l'usuari. Els períodes de préstec seran de 30 dies, com ja és habitual. Els textos d'avisos de cortesia i venciment, es modificaran indicant que si la biblioteca està tancada poden retornar-los més endavant, no acumulant cap punt de penalització. De moment la bústia de retorn seguirà tancada.

En aquesta primera fase, no es podrà realitzar ni sol·licitar el servei de préstec interbibliotecari, tampoc realitzar activitats culturals, estudi en sala, ús d'ordinadors ni duplicats de carnets o fotocòpies. Tampoc  es podrà accedir a la biblioteca ni tocar cap llibre ni document de la col·lecció. La bibliotecària proporcionarà els documents sol·licitats a la porta d'entrada, seguint les mesures de  prevenció.

Entrada i sortida de la biblioteca i horaris adaptats

L'entrada a l'equipament es realitzarà a través de l'accés habitual, la sortida serà per les antigues escales, evitant així la coincidència d'usuaris i afavorint la distància social. Establint un circuit circular per l'entrada i la sortida de l'equipament, i evitant aglomeracions en els espais de retorn i préstec, degudament senyalitzats. Aquest circuit estarà indicat amb cartells per afavorir l'accés i la sortida de les persones usuàries. Els WC de l'edifici públic romandran tancats.

L'horari proposat s'estipula en una primera franja al matí, d'11.00 h a 13.00 h del migdia per a majors d'edat i joves del municipi, i una segona franja de 16.00 h a 18.00 h de la tarda per a famílies amb infants i menors de 14 anys acompanyats d'un adult. L'espai interior de la Biblioteca quedarà restringit  a l'ús de les treballadores municipals i no s'hi permetrà l'accés. Les franges han estat consensuades amb els centres educatius del municipi.

La Biblioteca posarà a disposició bosses amb una selecció llibres infantils, preparades segons les edats sol·licitants per afavorir així el foment de la lectura  a casa i dotar de recursos a les famílies. El retorn dels llibres infantils es recomanarà fer-lo amb les mateixes bosses. Els clubs de lectura seguiran la seva activitat des de casa, facilitant els llibres a les persones participants.

  

Per accedir al primer pis de l'edifici de l'Antic Hospital, on es troba ubicada la Biblioteca es recomana l'ús de mascareta, així com respectar la distància de 2 metres entre usuaris, amb un sistema de retorn i recollida de llibres àgil, separat i degudament senyalitzat. També es disposarà de  gel hidroalcohòlic  per facilitar la desinfecció de les mans. Davant la situació sanitària actual, les treballadores de l'equipament municipal disposaran de pantalles protectores, els EPIs necessaris, i seguiran escrupolosament les mesures d'higiene i desinfecció. L'equipament també serà desinfectat  entre les dues franges horàries, per les treballadores de neteja municipals, assegurant que aquells elements més proclius o de risc  siguin degudament netejats i desinfectats.