Imatge d'arxiu de l'Espluga de Francolí

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí publica els resultats de les analítiques de l'aigua potable

Per altra banda, s'ha modificat la planificació d'analítiques prevista per aquest 2021, intensificant el mostreig de mercuri i plom

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí  ja ha donat a conèixer els  resultats de les  analítiques de l'aigua de boca. En aquest sentit, el passat 9 de març l'equip de govern va establir la prohibició d'ingerir aigua, ja que s'havia alertat de la presència de mercuri en una concentració per sobre de la permesa. Després d'efectuar les analítiques de contrast corresponents es va tornar a permetre consumir aigua, ja que aquestes mostraven tots els paràmetres dins la normalitat. A més, es van encarregar unes analítiques extraordinàries en un laboratori diferent per poder contrastar els resultats. 

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí es va comprometre a publicar els  informes finals de totes les analítiques d'aquest episodi, ja que en aquell moment no se'n disposava perquè no estaven finalitzades ni certificades per part dels  laboratoris. Per aquest motiu, s'ha posat a disposició un enllaç on es poden consultar les analítiques de les diverses mostres arran d'aquest episodi i també els resultats de les primeres analítiques extraordinàries de seguiment.

Per altra banda, també s'informa que s'ha modificat la planificació d'analítiques  prevista per aquest 2021, intensificant el  mostreig de mercuri i plom, prenent mostres de forma més continuada i exhaustiva per conèixer l'evolució d'aquests nivells i poder detectar qualsevol anomalia.