Regidors al plenari de Montblanc

L’Ajuntament de Montblanc ven una parcel·la de Plans d’en Jori per 347.700 euros

En aquest espai, Hormipresa instal·larà una nova empresa al municipi

L'Ajuntament de Montblanc ven una  parcel·la per 347.700 euros. La finca és de 10.889m² de sòl urbanitzable industrial. Es troba ubicada al Polígon industrial de  Plans d’en Jori, al nord-oest del municipi. Es tracta d’una parcel·la que pertanyia a l’ajuntament, com a resultat de la cessió del desenvolupament del Pla Parcial.

A través d’un procés d’alineació mitjançant concurs subhasta, el consistori ha confirmat l’adquisició d’aquesta finca per part de l’empresa Hormipresa, que instal·larà una  nova empresa al municipi. El valor total és de 347.712,42 euros, IVA exclòs. El preu de licitació el constituirà el valor de taxació de l’immoble que l’integra, segons informe tècnic de valoració incorporat a l’expedient, més l’IVA corresponent, descomptant els costos d’urbanització.

Per determinar l’oferta més avantatjosa s’ha tingut en consideració, a més del criteri de millor oferta econòmica, un criteri de  caràcter social. Així, la Mesa de contractació valorarà el criteri de caràcter social amb una puntuació màxima de 5 punts. Per exemple, el compromís de contractar a persones en situació d’atur.

L'Ajuntament podrà sumar més de 350.000 euros que, en paraules de l’alcalde «a més d’equilibrar el pressupost i suposar una important d’injecció  a la tresoreria, també implicarà la implantació d’una nova empresa al municipi amb nous llocs de treball i valor afegit pel territori».