L'Ajuntament de Cambrils aprova la nova organització municipal

El ple municipal extraordinari d'aquest dimecres ha servit per donar llum verda a les assignacions de les noves regidories | També s'han aprovat diversos acords en matèria d'organització municipal

Aquest dimecres 10 de juliol, s'ha celebrat una  sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Cambrils en la qual l'alcaldessa, Camí Mendoza, ha donat compte a diversos decrets i la resta de membres del consistori han pres diversos  acords en matèria d'organització municipal.

El plenari municipal ha aprovat el nou cartipàs municipal, que estableix els grups polítics municipals i els portaveus, les delegacions de competències als regidors i regidores de l'equip de govern, la composició, atribucions, i funcionaments dels diferents òrgans municipals, el nomenament de la representant de la corporació en òrgans col·legiats i organitzacions externs, i les retribucions  dels càrrecs electes per dedicacions exclusives, parcials i per assistències.

L'alcaldessa ha nomenat com a  tinents d'alcalde als següents regidors: Lluís Abella, serà el primer tinent d'alcalde, Oliver Klein, ocuparà el càrrec de segon tinent d'alcalde, Alejandro García serà el tercer tinent d'alcalde, Marta Borras serà la quarta tinent d'alcalde, Enric Daza ocuparà el càrrec de cinquè tinent d'alcalde i, finalment, Cinta Ballesté serà la sisena tinent d'alcalde. Els tinents d'alcalde hauran de substituir les funcions de l'alcalde en la seva totalitat i per ordre del seu nomenament, en cas d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti al batlle exercir les seves atribucions, així com portar a terme les funcions de l'alcaldessa en els supòsits de vacant de l'alcaldia, fins que prengui possessió la nova alcaldessa.

Durant el Ple Municipal, l'alcaldessa, Camí Mendoza, ha defensat l'organització del cartipàs municipal mentre que la oposició ha criticat la figura del regidor adjunt  a l'alcaldia, càrrec que ocuparà Alejandro Garcia, fet pel qual asseguren que hi haurà «regidors de primera i segona categoria». Mendoza ha respost recordant que la figura del regidor adjunt a l'alcaldia apareix al Reglament Orgànic Municipal. L'oposició també ha lamentat que s'hagi trigat tant en convocar aquest ple. Per una altra banda, el ple municipal ha servit per veure per primera vegada a Joan Maria Artigau, antic regidor de Junts per Cambrils, com a regidor no adscrit després de la seva expulsió del grup municipal.

Llum verda a les regidories

Durant la sessió plenària d'aquest dimecres 10 de juliol s'han aprovat, gràcies als onze vots favorables dels membres de l'equip de govern, les  regidories del cartipàs municipal  per als propers quatre anys. L'Ajuntament de Cambrils queda distribuït en deu grans àrees, encapçalades pels següents regidors:

-Regidoria de Serveis, Medi Ambient i Protecció Ciutadana: Josep Lluís Abella Hortoneda

-Regidoria de Promoció Econòmica, Participació Ciutadana i Cooperació: Oliver Klein Bosquet

-Regidoria d'Educació, Polítiques Actives d'Ocupació i Recursos Humans: Alejandro García Muñoz

-Regidoria de Projecció Exterior i Turisme: Marta Borràs Donato

-Regidoria d'Urbanisme, Obra Pública i Activitats: Enric Daza Micol

-Regidoria de Cultura i Festes: Cinta Ballesté Aran

-Regidoria de Joventut i Esports: Natàlia Pleguezuelos Berlanga

-Regidoria de Govern Obert i Contractació: Eduard Pellicer Sabaté

-Regidoria de Benestar, Drets Socials i Salut: Hélène Arcelin Zabal

-Regidoria d'Hisenda: Jaume Gila Pliego

Imatge del pacte de govern presentat a Cambrils.
Imatge del pacte de govern presentat a Cambrils. | Gerard Recasens

 

Acords del plenari municipal

El Ple de l'Ajuntament de Cambrils també ha aprovat el règim de periodicitat de les sessions plenàries, que tindran lloc l'últim dilluns de cada mes a les 11.30 hores del matí, com també de les extraordinàries  i les de la Junta de Govern Local, que seran tots els divendres no festius a les 12.00 hores del matí. Per una altra banda, el plenari municipal ha donat llum verda a la constitució de les comissions informatives municipals  de les diferents regidories.

Les retribucions econòmiques dels regidors de l'Ajuntament de Cambrils

També han quedat aprovades les retribucions econòmiques que percebran els membres de la corporació, en funció de les responsabilitats i la dedicació que tindran. Segons s'ha establert, l'alcaldessa,  Camí Mendoza, que exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, cobrarà 52.682 euros bruts anuals. Els regidors de govern amb  dedicació exclusiva percebran com a màxim 42.235 euros bruts anuals  mentre els que tenen dedicació parcial 32.287,50 euros. També s'ha fixat l'import que podran rebre com a màxim els regidors de l'oposició així com l'import per assistència als plenaris municipals, les juntes de Govern Local i a les comissions informatives així com les assignacions per als grups municipals.

Regidors de barri del consistori cambrilenc

Per una altra banda, el Ple Municipal també ha servit per aprovar la designació dels  regidors de barri. La designació és la següent: barri Antic per Eduard Pellicer, barri del Port per Cinta Ballesté, barri Nord Cambrils per Hélène Arcelin, barri de la Parellada per Jaume Gila, barri Eixample Platja per Enric Daza, barris de Ponent per Marta Borràs, barri de Vilafortuny per Oliver Klein, barri del Molí de la Torre per Josep Lluís Abellà, barri l'Eixample Vila per Alejandro García i el barri del Regueral, Cambrils Badia i Sol Cambrils per Natàlia Pleguezuelos.