Un edifici en construcció

La nova zona de Cambrils on es podrà construir habitatges: aixequen la suspensió

El nou plantejament urbanístic inclou més habitatges protegits agrupats en blocs

Cambrils tindrà una nova zona on es pugui construir habitatges dins del seu terme municipal. Es tracta de l'àmbit del polígon PA-6 El Pinaret on l'Ajuntament cambrilenc podrà autoritzar la construcció després que la Generalitat hagi aixecat la suspensió que hi havia fins ara.

En concret, les noves construccions que es projectin es podran fer als solars urbanitzables de davant la zona esportiva. Un fet que es podrà fer gràcies a la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM).

D'aquesta manera es preveu un creixement «més compacte», amb habitatges plurifamiliars, i que «compleix les exigències» del Pla Director Urbanístic (PDU) de sols no sostenibles de la Generalitat. També inclou habitatges protegits agrupats en blocs, «augmentant la densitat i edificabilitat, i permetent així la urbanització de la zona».

Les propostes d'habitatges

En l'àmbit del polígon PA-6 El Pinaret de Cambrils té una projecció de creixement urbanístic i, concretament, era «l'únic» de la localitat que el preveia amb només habitatges unifamiliars.

Amb l'aprovació del PDU, la Generalitat va suspendre l'atorgament de noves llicències de construcció i instruments de planejament, «limitant el creixement i la progressió del municipi» com ha denunciat el regidor d'Urbanisme, Enric Daza.

L'edil ha destacat que el POUM «s'adapta a les estratègies de planejament territorial, aposta per la diversitat d'usos amb la formulació de sectors amb un creixement més compacte i sostenible d'habitatges plurifamiliars, garanteix la connectivitat dels corredors verds, vertebra els eixos cívics al voltant de les infraestructures en desús (antiga carretera N-340 i via ferroviària), i incorpora elements de paisatge en sòl urbà».