Signatura del contracte de millora de la SAD a Cambrils

Cambrils reforça el servei d'atenció a domicili per persones dependents o vulnerables

Durant l'any 2019 es va atendre 265 persones

L'Ajuntament de Cambrils reforçarà el Servei d'Atenció a Domicili (SAD) després de signar un nou contracte amb la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla. Aquesta prestació assistencial i psicosocial està destinada a persones amb grau de dependència  o en situació de vulnerabilitat

Tens Telegram? Afegeix-te gratis al canal de TarragonaDigital: les millors fotos i vídeos, les últimes hores i ara també pots comentar! CLICA AQUÍ i apunta't ara, t'esperem!

Les millores del servei

El nou contracte tindrà una durada de dos anys que seran prorrogables fins a dos anys més. En aquest s'inclouen millores en la cobertura del servei per a les persones usuàries i en la qualitat d'atenció, amb la incorporació del model d'atenció integral i centrat en la persona, i l'obertura d'un local a Cambrils  que serà un espai de referència per a la coordinació tècnica. 

També es farà una ampliació de la franja d'atenció, que permet cobrir excepcionalment serveis d'atenció a la persona, en horari nocturn i en cap de setmana, en casos de necessitat justificada. A més, es redueixen els terminis d'inici de prestació de serveis urgents a 12 hores, els prioritaris a 48 hores i els ordinaris a 5 hores, a partir de la data de recepció de l'encàrrec per part del consistori cambrilenc (amb anterioritat fixa en 24 hores, 48 hores i 7 dies respectivament).

El programa «Tardes al Casal» també està inclòs en aquest nou contracte i tindrà una oferta de 20 places al dia. Serà una altra modalitat d'atenció que es presta al Casal municipal de la Gent Gran a un grup de persones amb perfil similar amb un objectiu més social.

El nou adjudicatari compta amb un equip multidisciplinari  que, a part del personal d'atenció i coordinació, inclou una auxiliar d'infermeria en geriatria, un diplomat en infermeria, un fisioterapeuta i un psicòleg, que intervindran en l'aplicació del model d'atenció integral en aquells casos que es requereixi, durant el procés de valoració o quan es detecti algun cavi bio-psicosocial en la persona. 

També s'inclouen visites prèvies a la prescripció del servei per part de la coordinació del servei. Aquest serà un element clau de supervisió i seguiment. A més, també se'n realitzaran conjuntament amb l'equip de valoració multidisciplinari. En aquesta línia de treball, com a mínim es farà una valoració  a l’any per persona usuària per ajustar el Pla de Treball a les necessitats reals.

El nou model també adopta mesures per facilitar de manera immediata i àgil signes de risc, com el registre de tasques diàries i els protocols de detecció de maltractament i abandó amb gent gran i infants; implanta un pla formatiu pel personal i incorpora un paquet de millores orientades a fomentar l’estabilitat laboral i la continuïtat assistencial. A més, la gestió dels recursos humans i compromís social de l’empresa contempla la contractació de persones de Cambrils de col·lectius amb dificultats d’accés al mercat laboral, en coordinació amb els recursos municipals.


 

256 persones ateses el 2019

Durant l'any 2019, Cambrils va atendre 265 persones —168 dones i 97 homes. D'aquestes, 214 eren majors de 65 anys, representant un 80,75% del total. Només el 3,4% eren infants i joves de 0 a 17 anys.  El 65,28% de persones a qui se’ls hi va prestar el servei va ser dins del marc de la Llei de Dependència.

Durant el 2019 es van realitzar un total de 24.514 hores, repartides entre el SAD DependènciaSAD Social. En aquesta última també s'inclouen les Tardes al Casal, que es presta a les instal·lacions del Casal de la Gent Gran, destinat a persones majors de 65 anys, amb dependència psicofísica lleu  i/o que viuen soles. Del total d’hores realitzades, el 83,46% corresponen a servei d’atenció a la persona, mentre el  servei d’auxiliar a la llar representa el 16,54%.

Per tant, el perfil d’usuari del servei és una dona de més de 65 anys, amb grau de dependència reconegut, a qui se li presta un servei d’atenció personal, acordat en el seu Programa individual d’atenció (PIA).