Un grup de turistes travessant l'antiga via del tren al centre de Salou

El tren-tram cada cop més a prop: a licitació el tram entre Cambrils i Vila-seca

La licitació és per un import d’1,9 milions i un termini màxim de redacció de 18 mesos

El projecte constructiu del primer tram del tramvia del Camp de Tarragona ha sortit a licitació la seva redacció. Així ho ha anunciat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) pel tram entre Cambrils i Vila-seca.

El document definirà tècnicament les actuacions necessàries per a la implantació d'un sistema de tramvia, de 14,6 quilòmetres de longitud. Un tram que connectarà Cambrils, Salou i Vila-seca.

Un projecte que assoleix un doble objectiu: es recupera un mode de transport públic pel corredor de l’antiga xarxa de rodalies i s’elimina l’efecte barrera de la infraestructura fora de servei mitjançant la integració urbana de la solució tramviària. La licitació és per un import d’1,9 milions i un termini màxim de redacció de 18 mesos.

Fer créixer la quota modal del transport públic

El tramvia que connectarà el Camp de Tarragona tindrà un traçat independent de la xarxa ferroviària d'Adif en servei. Un fet que permetrà adoptar l'ample estàndard europeu i oferir més possibilitats a Ferrocarrils a l'hora d'adquirir el material mòbil i gestionar el servei.

Durant la redacció del projecte constructiu que es licita, s’analitzarà el sistema d’energia, amb l’objectiu de disposar d’un sistema sense catenària als àmbits densament poblats. El pressupost previst per a la implantació del tramvia entre Cambrils i Vila-seca, que inclou també un centre de control-cotxeres i material mòbil, és de 150 milions.

En paral·lel a aquest projecte, s'està redactant l'estudi informatiu de la resta de la xarxa tramviària. Aquesta connectarà Reus i Tarragona a més dels ramals de penetracions urbanes, així com la connexió entre Vila-seca i Tarragona.

Aquesta també es farà mitjançant traçats independents de la xarxa d'Adif i amb les mateixes característiques que el primer tram pel que fa a l’aplicació d’un sistema sense catenària en els trams més urbans.

Actualment, el 90% de la mobilitat al Camp de Tarragona és interna i la quota modal global del transport públic és del 18%.

L’objectiu principal de la nova xarxa és fer créixer la quota modal del transport públic fins al 25% mitjançant l’establiment de serveis ràpids per a la mobilitat interurbana, accessibles als centres i als barris de les ciutats i connectors dels pols estratègics d’activitat d’aquest àmbit, per a la mobilitat tant de residents com de visitants.

La demanda estimada és de 9 milions de viatges anuals, un cop estigui plenament en servei la xarxa i tenint en compte els desenvolupaments previstos i l’aplicació de mesures de promoció del transport públic i la mobilitat activa.