Màquines fent obres a la Rambla Jaume I de Cambrils

Comencen la instal·lació d'un dipòsit decantador a la Rambla Jaume I de Cambrils

Les obres consisteixen en la renovació dels serveis soterrats| Començaran dilluns 28 de març

La Rambla Jaume I estarà en obres entre el carrer Drassanes i el Club Nàutic a partir del pròxim 28 de març. En aquest tram s'instal·larà un dipòsit decantador per separar els hidrocarburs que arrossega l'aigua de la pluja de la superfície dels carrers.

Durant la primera setmana els treballs seran especialment aparatosos. Un fet que serà conseqüència de la utilització de maquinària específica per clavar unes planxes metàl·liques que aguantaran el terreny mentre durin les excavacions.

En aproximadament dos mesos, es faran excavacions profundes per executar fonaments i murs. Després es col·locarà el dipòsit decantador i finalment s'extrauran les planxes metàl·liques.

Les tasques d'incorporació d'aquest dipòsit formen part de la remodelació de la xarxa de col·lectors. Aquest element permetrà un pretractament de l’aigua de pluja abocada a la platja per separar elements sòlids i flotants i eliminar olis i greixos, tal com exigeix la Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral de la Generalitat de Catalunya.

L'evolució de les obres a la Rambla Jaume I 

El sistema separador d’hidrocarburs fa més de 13 metres de longitud i un diàmetre de 3,5 metres. S’instal·larà soterrat a la calçada de la Rambla, abans d’arribar a la rotonda, dins d’una estructura de formigó armat estancat per protegir-lo del nivell freàtic marí.  

Les obres de transformació d’aquesta artèria del municipi van començar a mig febrer. Els primers passos van ser el tancament de l'àmbit de l'obra, la senyalització viària de la zona d'influència de l'obra i la ubicació provisional d'altres serveis afectats per l'obra, i la localització de tots els serveis afectats, mitjançant el geo-radar i cales.  

Al llarg del mes de març, s'ha treballat en el clavegueram i pluvials de la Rambla Jaume I i els carrers adjacents.  Concretament, s’ha acabat el clavegueram de la part nord de Juan Juan Sebastian Elcano, on ara es continua amb el pluvial; i s’ha avançat en els serveis a la Plaça Aragó i els pluvials des de l’encreuament d’Esteve Anguera fins a la rotonda del Banc Sabadell.

Aquesta setmana, a banda de les obres  per instal·lar el dipòsit, un altre equip iniciarà els treballs de clavegueram de la part sud de Juan Sebastian Elcano, entre la Rambla i Pau Casals.  

Permanent contacte amb veïnat i comerços

L'Ajuntament de Cambrils, a través de la comissió de seguiment, el punt d'atenció a les Basses i un correu electrònic de consulta, informen de l'evolució d'aquestes obres als veïns i comerços afectats de la zona.

En l’última reunió ciutadana de seguiment, es va donar informació sobre les nombroses consultes gestionades al punt d'atenció i al correu i dels diferents canals de participació habilitats per reduir al màxim les molèsties que provoquen les obres.  

El responsable de Gicsa els va explicar que en la primera fase s'està treballant en el centre de tots els carrers i posteriorment es treballarà a les voreres. També va detallar com anirien avançant els diferents equips que estan en marxa durant les properes setmanes.

La pròxima reunió ciutadana de seguiment està prevista pel 7 d’abril amb la participació de 6 entitats representatives del veïnat i els comerços.