Imatge d'arxiu d'un plenari de l'Ajuntament de Salou

L’oposició de Salou denuncia «greus irregularitats» en la concessió del wifi municipal

ERC, Ciutadans i PP han presentat una proposta de resolució al plenari que ha estat rebutjada

Els grups municipals a l'oposició de l'Ajuntament de Salou —ERC, Ciutadans i Partit Popular— han denunciat en un comunicat conjunt «les irregularitats en les condicions de la concessió directa per a l'ús de domini públic» que en el seu moment el consistori va signar amb l'empresa WIONGO Leading Smart Destinations, SL, per la creació d'una xarxa wifi municipal.

En aquest sentit, els tres partits de l'oposició han assenyalat que especialment «la no adequació a la legalitat pel qual fa efecte a la bonificació del 100% de la taxa municipal», segons el decret signat 1362/2019. ERC, Ciutadans i PP afegeixen que «durant l'anterior mandat ja ho vam posar en dubte, malgrat demanar insistentment i exhaustivament la revisió de la llicència atorgada».

Els tres grups municipals afirmen que van haver de reunir «la signatura de nou regidors perquè el Secretari i l'Interventor haguessin d'emetre un informe on queda reflectida l'esmentada irregularitat».

«Alguna cosa seriosa està passant i no ho podem permetre»

Els tres partits han portat un acord al plenari d'aquest dimecres que ha estat rebutjat amb els vots dels partits del govern municipal. En aquest sentit, en un comunicat, asseguren que «quan tres partits amb ideologies tan diferents es posen d'acord, és que alguna cosa seriosa està passant i no ho podem permetre. Considerem que aquesta llicència presenta greus sospites».

El comunicat afegeix que «especialment quan en un inici denunciem la manifesta possibilitat d'un negoci subjacent de mineria de criptomoneda en la seva gestió. En el seu moment, aquest crit d'atenció va provocar somriures en el govern municipal, però a parer nostre era un element d'alarma».

Tot i el rebuig, els partits de l'oposició han assegurat que el govern municipal ha reconegut «l'existència d'irregularitats en la contraprestació de les bonificacions que se li fan a l'empresa i que s'haurà de procedir a la revisió d'aquesta mena d'ordenances fiscals».

Demanen una liquidació provisional de les taxes a l'empresa adjudicatària

La proposta presentada per l'oposició demanava al ple que els serveis tècnics de l'Ajuntament facin una liquidació provisional respecte a la «contraprestació i informació rebuda en el consistori», provinent de l'empresa WIONGO Leading Smart Destinations, SL, en virtut dels acords entre les dues parts i que va ser un dels motius pels quals l'Ajuntament eximia del pagament del 100% de les taxes municipals. 

El text també demanava que, d'acord amb els informes del Secretari i Interventor, en els quals es fa notar «la greu irregularitat que pot existir en l’acord de llicència I bonificació» entre l'Ajuntament de Salou i l'empresa WIONGO Leading Smart Destinations, SL, «es procedeixi a la revisió d'aquest tipus d'ordenances fiscals i l'anul·lació del decret 1362/2019».