Imatge d'arxiu del municipi de Vila-seca

Vila-seca impulsa subvencions per millorar habitatges i instal·lar energia verda

El consistori destina 75.000 euros en quatre línies de subvencions

L'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat aquesta setmana la convocatòria pública de subvencions per a la millora d'habitatges i instal·lació d'energia verda. Concretament, s'obriran quatre línies de subvencions amb un pressupost inicials de 75.000 euros. Segons ha informat el consistori vila-secà, les bases es poden consultar en el següent enllaç i les instàncies es poden presentar fins al pròxim 31 d'octubre de 2022.

Instal·lació d'ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques

La primera línia de subvencions està destinada a la instal·lació d’ascensors i l'eliminació de barreres arquitectòniques en edificis d’habitatges, amb la finalitat de millorar les condicions de vida dels seus ocupants, facilitant a les persones de més edat o amb dificultats de mobilitat, l’accés al seu habitatge.

L'import màxim de la subvenció és de 6.000 euros en cas d’instal·lar un ascensor, i de 600 euros en cas de fer una actuació per suprimir barreres arquitectòniques.

Reduir el perill de despreniments fomentant la reparació de façanes

Pel que fa a la segona línia, aquesta subvencionarà la reparació i pintura de façanes i elements sortints annexes en edificis ja construïts, amb la finalitat de millorar la qualitat dels habitatges i, en conseqüència, fomentar la millora de les condicions de vida dels seus ocupants, reduint el perill de despreniments a la via pública dels elements que formen part de les façanes i els seus cossos sortints, a més de la pintura de les façanes.

En aquest cas, l'import màxim és de 1.700 euros en el cas de rehabilitació de la façana i de 700 euros per a la pintura. 

Millora d'habitatges al Centre Històric de Vila-seca

La tercera línia de subvencions està destinada a la rehabilitació d’habitatges al Centre Històric de Vila-seca, amb la finalitat d’incidir en els edificis residencials i en habitatges privats integrants d'aquesta zona, per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, les condicions d’habitabilitat i el paisatge urbà.

Així mateix també es vol posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes les eines tècniques, econòmiques i de gestió necessàries. En aquest cas, es concediran un màxim de 3.000 euros en cada cas subvencionable. 

Impulsar el desenvolupament de les energies renovables

Finalment, la quarta línia subvencionarà la Instal·lació de plaques fotovoltaiques i els seus equips als habitatges o comunitats de propietaris, per potenciar l’ús racional de l’energia amb mesures d’estalvi i eficiència. En aquest sentit, l'objectiu és impulsar el desenvolupament de les energies renovables.

Les subvencions d'aquesta línia seran d'un màxim de 2.000 euros per cada cas.