Assistents a la roda de premsa

Digues bon dia!

Una campanya a Valls pretén promoure l'ús del català als establiments comercials i de restauració de la ciutat com a llengua inicial

L'Ajuntament de Valls, Plataforma per la Llengua i Comerç de Valls han presentat una iniciativa del tot interessant i necessària en matèria lingüística. Es tracta de la campanya 'Digues Bon dia', que pretén promoure l'ús del català als establiments comercials i de restauració de la ciutat com a llengua inicial.

En aquest sentit, tot i que el català és la llengua emprada per la majoria de comerciants vallencs, cada cop és més habitual expressar-se en castellà amb interlocutors que empren aquesta llengua. Ara, amb la campanya que es proposa es vol canviar aquesta situació d'una manera molt encertada i immediata.

El cert és que la fidelitat a la llengua catalana va perdent pes a marxes forçades i la consciència lingüística no té una base prou sòlida per a defensar-la particularment a peu de carrer.

Per aquest motiu, l'objectiu principal d'aquesta iniciativa no és cap altre que empoderar els comerciants vallencs, i d'una manera retroactiva també els clients, a mantenir-se parlant en català en les converses quotidianes als establiments i espais de restauració.

Cal tenir en compte que l'enquesta d'usos lingüístics als centres de treball de Catalunya, feta l'any 2015, destaca que la capacitat de parlar i llegir el català se situa en un 80,4% i un 82,4%, respectivament. La capacitat d'entendre'l, per la seva banda, es pondera en un 94,3%.

Per tant, les dades ho avalen: no hi ha cap motiu per canviar de llengua quan la pràctica totalitat de la població la comprèn.