El Carnaval Xurigué de Calafell 2020 en imatges!

Calafell i els Carnavals del Baix Penedès

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, lamentava fa pocs dies el retard amb el qual havien hagut de començar les rues de carnaval de Segur de Calafell i de Calafell Platja, per culpa de la durada de les del Vendrell i Cunit, respectivament. Ferré afegia que, si no es trobava una solució, de cara a futures edicions, Calafell establiria els seus horaris sense coordinar-se amb els altres municipis.

Aquestes queixes no són noves. Durant molts anys ja es van sentir, sempre provinents de Calafell, que és el municipi que, tant divendres com dissabte, fa la rua al final. Els dos últims anys, amb el Carnaval del Penedès Marítim semblava que aquest assumpte havia quedat més o menys aclarit, però aquest 2020 s’ha repetit la situació.

Les causes principals en són dues. La primera, que el Carnaval està tornant a viure un moment expansiu, i cada any augmenten els grups participants. Això fa que la durada de les rues també sigui, lògicament, més gran. La segona és que, tot i que els ajuntaments posen un nombre màxim de carrosses i comparses per participar, a l’hora de la veritat no s’atreveixen a deixar ningú fora, amb el qual el nombre de grups acaba sent molt superior al de les primeres previsions.

Per molt que Calafell amenaci d'actuar de forma unilateral, la veritat és que no sembla que les coses li hagin d’anar millor així. Algunes veus ja han recordat que Calafell és l’únic municipi que fa tres rues (divendres, dissabte i diumenge) mentre que els altres només en fan una. Difícilment el Vendrell i Cunit voldran deslluir la seva única rua, ja que és la principal celebració del Carnaval. Igualment, si Calafell decidís avançar l’inici de les seves rues, els principals damnificats acabarien sent els participants, que es veurien obligats a escollir. Tampoc fa la sensació que el divendres, per exemple, s’acabessin decantant per la de Segur.

Ara, que posar les rues de Segur i de la Platja al mateix horari que les del Vendrell i Cunit sí que podria tenir un avantatge. Com que els grups haurien de triar, al final la participació no seria tan exagerada, i les rues tindrien una duració més acceptable. Potser al final aquesta seria la solució. L’altra seria que els consistoris acordessin respectar el límit de participació, i no admetre més grups dels previstos. Però sembla que això difícilment passarà.