Abocament de runa d'obra al Vendrell.

Una estratègia conjunta per frenar els abocaments

«Posant en comú totes les opcions es pot mirar de traçar una resposta comuna de les diferents administracions»

Aquesta setmana publicàvem un reportatge sobre el problema dels abocaments de residus al Baix Penedès. No és un problema nou, però sí que s’ha agreujat força els últims anys. Gràcies a la tasca d’iniciatives com la del compte ‘Abocadors Baix Penedès’ podem constatar que, lluny de disminuir, la situació va a pitjor.

Quan es pregunta a les administracions sobre l’assumpte totes comenten les dificultats de controlar aquests fets. És impossible vigilar tots els camins rurals, solars, descampats i racons que hi ha. Els responsables d’aquestes accions ja es cuiden prou de fer-ho el màxim d’amagat possible.

Però que sigui complicat no ha de ser una excusa per no moure fitxa. Pot semblar absurd dedicar-se a retirar residus i runa quan ja saps que al cap de pocs dies n’hi tornarà a haver. Però l’alternativa a això no pot ser la inacció i deixar que els abocadors creixin sense aturador.

Com que és un problema que no entén de fronteres, és necessari impulsar una estratègia conjunta entre les diferents administracions. Ajuntaments, Consell Comarcal i Generalitat haurien d’acordar unes línies d’actuació comunes. Alguns municipis han incrementat la vigilància, altres estan tancant camins rurals i altres redoblen les sancions.

Posant en comú totes les opcions es pot mirar de traçar una resposta conjunta, que involucri també els diferents cossos de seguretat. Mai es podran controlar tots els abocaments, però sí que es pot incrementar la presència d’Agents Rurals, policies, Protecció Civil o agents cívics. Com més es passi per aquestes zones, més possibilitats hi ha d'atrapar-ne algun.

Les sancions poden tenir un efecte dissuasiu, sobretot si són continuades. Almenys no posar-ho fàcil. Un altre aspecte que es podria estudiar és el de posar àrees controlades a cada municipi on es puguin deixar mobles, sofàs i altres residus voluminosos.

Per molt que els ajuntaments s’escarrassin a recordar que hi ha un servei de recollida gratuït, segueixen sent molts els que no en fan cas. Potser posant-los el punt d’abocament controlat a prop s’obté un millor resultat.