Imatges de la mitja Marató de Salou

Entrenar dies alterns o franges d'horari, idees pel desconfinament esportiu de la societat

Institucions, tècnics, metges, centres i clubs esportius són alguns dels integrants d'un recull d'idees per realitzar un desconfinament segur de l'esport a Catalunya

Practicar esport dies alterns i mai consecutius, dedicar les primeres i darreres hores del dia a aquells/elles que surten habitualment a córrer  o una sèrie de mesures conjuntes per als centres esportius. Aquestes són algunes de les idees que han vessat els diferents elements del teixit esportiu català que en les darreres hores han compartit opinions amb la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya.

El document, un esborrany del pla de desconfinament  que està dividit en quatre fases, deixa clar també una sèrie d'obligacions a les quals haurien de sotmetre's totes les persones i institucions relacionades amb el món de l'esport si volen tornar a una relativa normalitat amb el pas de les setmanes.

Idees pràctiques

Quan es produeixi el desconfinament esportiu, independentment del protocol a seguir, serà escalonat. Una de les idees del document amb el qual està treballant la Generalitat és que la pràctica esportiva per a la gran majoria de la població hauria de ser en dies alterns i mai de forma consecutiva, a més de dividir-se i organitzar-se mitjançant els blocs dels edificis on es resideix. Les persones que viuen en edificis de nombre parell podrien sortir de casa per fer exercici en els dies parells del mes, idèntica situació per aquells que resideixen en edificis amb nombre senar.

Una altra proposta és dedicar les primeres i darreres hores del dia a les activitats esportives dedicades a córrer, a realitzar marxa nòrdica i qualsevol pràctica anàloga. Les franges horàries serien des de les 6.00 hores i fins a les 9.30 hores i de les 19.00 hores a les 21.00 hores. Al matí, entre les 11.30 hores i les 15.00 hores seria el torn preferencial per a les persones majors de 70 anys. També podria existir la restricció inicial de fer pràctiques esportives de manera individual  i a l'aire lliure en espais urbans practicables i naturals com a màxim durant 90 minuts sempre en dies alterns.

Òbviament, caldria mantenir totes les mesures de prevenció, higiene  i distància recomanades, sent en aquest cas on hi hauria la diferència més gran. Per aquells que sortissin a caminar o a practicar exercici de baixa intensitat, la mínima distància de seguretat hauria de ser d'entre quatre i cinc metres, mentre que si el/la practicant es dedica a córrer, aquesta augmentaria a una desena de metres.

D'altra banda, l'esborrany recull una sèrie d'obligacions que haurien de complir els centres esportius per poder obrir les seves portes. Cal recordar que es tracta d'un document en estat embrionari que està subjecte a modificacions i alteracions, a més de regir-se per les autoritats sanitàries competents sempre seguint els criteris del comitè tècnic del Pla d'Actuació del PROCICAT.

Imatges de la mitja Marató de Salou
el desconfinament esportiu serà escalonat | Àngel Ullate

Mesures informatives

 • Panels i infografies informatives de les mesures d'higiene bàsiques.
 • Adequar el pla de contingència, informant del risc d'exposició al virus de les diferents activitats i de les mesures de protecció.
 • Qualsevol activitat ha de guiar-se pel principi de minimització de risc i s'han d'evitar les altes concentracions de persones.
 • Facilitar espais de circulació per mantenir les distàncies.

Mesures d'higiene i condicionament de les instal·lacions

 • Tasques de manteniment, desinfecció i control lliure de Covid-19.
 • Solucions hidroalcohòliques a l'entrada de cada instal·lació i en màquines de musculació, càrdio i fitness.
 • Distanciament de seguretat de dos metres.
 • Extremar mesures d'higiene de les instal·lacions i espais.
 • Evitar la identificació digital o tàctil.

En les instal·lacions 'indoor', caldrà una ventilació constant i permanent

 • Portes obertes per evitar tocar manetes i tiradors.
 • Instal·lacions indoor: temperatura d'entre 23 i 26 graus.
 • Evitar assecadors de mans i cabells mitjançant dispositius d'aire calent. Es recomanaria l'ús de mitjans mecànics i un sol ús.
 • Prohibit caminar descalç.
 • Disponibilitat de detergents i productes de lleixiu o desinfectants per tasques de manteniment.
 • Material d'higiene per a tècnics, entrenadors personals, monitors, àrbitres, tutors, fisioterapeutes, recepcionistes...
 • Control d'higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions i material esportiu de forma habitual i constant.

Mesures de salut i seguretat

 • Prohibir accés a persona simptomàtica (més de 37,3º o símptomes respiratoris).
 • Facilitar control de temperatura abans d'entrar a instal·lació.
 • Informar que persona pròxima a malalt de Covid-19, abstenir-se mínim set dies abans d'entrar.
 • Esglaonar els horaris d'accés a les instal·lacions, no superar mai els ⅔ de l'aforament.
 • Professionals han d'estar asimptomàtics i donat negatiu en test Covid-19.
 • Distanciament entre màquines i aparells de musculació, càrdio i fitness de com a mínim dos metres.