Imatge d'un dia de trànsit dens a Barcelona

Alerta: Investigadors catalans confirmen que la contaminació provoca danys cerebrals vinculats a l’Alzheimer

Segons 'BarcelonaBeta Brain Research Center', el diòxid de nitrogen i les partícules tenen impacte al nostre cervell

Un nou estudi amb segell català confirma que la contaminació de l’aire provoca danys en zones del cervell vinculades a l’Alzheimer en persones de mitjana edat sense problemes cognitius. L’informe ha estat elaborat per ‘BarcelonaBeta Brain Research Center’ (BBRC), un centre vinculat a la Fundació Pasqual Maragall, i ha estat publicat a la revista ‘Environment International’.

Concretament, l’estudi ha conclòs que les persones que més exposades estan al diòxid de nitrogen (NO2) i a les partícules en suspensió de l’aire (PM10) compten amb una atròfia cerebral més gran i un menor gruix cortical en zones específiques del cervell que es veuen afectades per l’Alzheimer.

«Els resultats de la nostra investigació van en línia dels estudis científics recents que demostren que la contaminació de l'aire té un impacte nociu al cervell i està relacionada amb la incidència de demències», explica la doctora Marta Crous-Bou, primera autora de l'estudi i col·laboradora científica del BBRC.

«El nostre estudi aporta per primera vegada evidència sobre l'impacte negatiu que la pol·lució de l'aire pot tenir en zones de cervell estretament vinculades amb la malaltia d'Alzheimer en persones de mitjana edat sense problemes cognitius», assegura Crous-Bou.

Estudi fet a persones de Barcelona

La recollida de dades per a la investigació es va dur a terme entre el 2013 i el 2014 sobre 958 participants cognitivament sans de l'Estudi Alfa del BBRC, residents durant almenys tres anys en el mateix domicili a la ciutat de Barcelona.

Per calcular el nivell d'exposició dels participants als gasos i partícules contaminants, l'equip d'investigadors d'ISGlobal, dirigit per Mark J. Nieuwenhuijsen, va utilitzar les dades recollides a Barcelona  en el marc del projecte europeu ESCAPE, durant tres estacions diferents de l'any, i les va creuar amb les direccions dels participants. El període de recollida de dades no és determinant en aquest estudi, ja que la distribució espacial de la contaminació de l'aire a Barcelona ha estat bastant consistent durant els últims 20 anys.

A més, es van analitzar les àrees cerebrals que més es veuen afectades per la malaltia de l'Alzheimer i les van comparar amb l'exposició a la contaminació ambiental . És en aquest punt on van detectar que els barcelonins més exposats a la pol·lució de l'aire presentaven un gruix cortical inferior i una major atròfia cerebral pel que fa als participants menys exposats.

Per contra, els investigadors van observar que els participants més exposats a zones verdes tenien un major gruix en el còrtex de determinades àrees cerebrals.  Per tant, aquestes persones presentaven una major resiliència a la malaltia d'Alzheimer que els participants més exposats als contaminants NO2 i PM10, vinculats al trànsit i a les indústries.

Mirant cap al futur

Els investigadors del BBRC ja han presentat a la ‘Alzheimer's Association International Conference’ els resultats de l’estudi. En aquest sentit, el doctor Nieuwenhuijsen assegura que «no podem seguir mantenint més temps aquest model de ciutat on predomina el vehicle contaminant». «Cal incrementar el transport públic i actiu, apostar per les energies renovables, per l'electrificació del transport motoritzat i dels sistemes de calefacció i reduir les emissions de ports i de la indústria».