Imatge d'arxiu d'una planta solar fotovoltaica

El Consell Comarcal del Priorat presenta al·legacions als cinc grans projectes fotovoltaics de la comarca

L'ens qüestiona aspectes urbanístics, paisatgístics, naturals, socioeconòmics i d'acceptació social

El Consell Comarcal del Priorat ha presentat al·legacions als cinc projectes de plantes solars de grans dimensions que es promouen a la comarca. Els escrits se sumen als que ja han presentat els ajuntaments afectats —Falset, Capçanes, El Masroig i Bellmunt del Priorat— i paral·lelament tots els municipis prioratins han aprovat un acord que demana la derogació del Decret Llei 16/2019 de la Generalitat d'energies renovables. Les al·legacions argumenten que els cinc projectes formen part d'un mateix macroprojecte promogut per una sola empresa, que estan connectats per una sola línia elèctrica i que comparteixen una única línia d’evacuació. També contemplen aspectes urbanístics, paisatgístics, naturals, socioeconòmics i d'acceptació social.

Els projectes són sobre la taula de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que és l'organisme al qual les administracions locals s'han adreçat.

Pel que fa a la viabilitat urbanística, les al·legacions constaten que diverses de les centrals fotovoltaiques proposades afecten terrenys de protecció especial com a connectors ecològics o com a sòls de protecció especial pertanyents a espais protegits de la xarxa Natura 2000 i del Pla d'Espais de Protecció Natural (PEIN). «La línia elèctrica d'evacuació tampoc no seria viable, atès que, tot i que el traçat s'ha d'acabar de definir, ha de creuar més de 15 km a través d'espais naturals protegits», ha apuntat l'ens en un comunicat. Encara en matèria urbanística, l'informe tècnic del Consell afirma que «en relació amb el planejament municipal, cap de les centrals no seria viable en la totalitat de la seva superfície».

Respecte a qüestions paisatgístiques, l'escrit constata que les centrals proposades contravenen «els objectius paisatgístics expressats a la Carta de paisatge del Priorat i als Catàlegs de paisatge del Camp de Tarragona, enfocats genèricament al manteniment del caràcter tradicional del paisatge rural». A més, per l'administració entren en contradicció amb els valors paisatgístics definits en el dossier de candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Finalment, creuen que els parcs «provocarien la pèrdua de qualitat del paisatge des de molts punts del territori, la qual cosa tindria efectes negatius sobre el turisme i el sector de productes agraris de qualitat».

Perill per a la biodiversitat

Pel que fa a aspectes naturals, el text detalla que diversos dels projectes s'han dibuixat sobre espais naturals protegits o bé sobre sectors ben definits de cria de rapinyaires protegides, com és el cas de les àguiles cuabarrada i daurada.

Des d'una perspectiva socioeconòmica, les al·legacions argumenten que «els projectes de centrals fotovoltaiques de grans dimensions poden tenir un impacte greu sobre el context socioeconòmic actual del Priorat». Paral·lelament, s'apunta que «a més de les pèrdues productives que impliquen, una part fonamental del model de desenvolupament del Priorat es basa en la qualitat del paisatge rural com a valor afegit dels productes i serveis que ofereix el territori». En conseqüència: «els projectes presentats anirien en la direcció contrària als interessos dels sectors econòmics que sustenten, en gran mesura, la comarca del Priorat i es consideren, per tant, no viables en relació amb el model socioeconòmic de la comarca», afegeix el consell comarcal.

Oposició ciutadana

Finalment, les al·legacions presentades exposen que aquests cinc grans projectes fotovoltaics han causat entre la població del Priorat «un rebuig gairebé unànime» plasmat en l'adhesió de tots els municipis a un 'Acord comarcal sobre implantació d’energies renovables a la comarca del Priorat'. També s'argumenta que ja són vora 2.000 les persones, entitats i empreses que també s'hi han adherit a títol particular en pocs dies.

Aquest acord insta el Departament de Presidència de la Generalitat a la derogació de Decret Llei 16/2019, «i que s'aprovi una moratòria de llicències per a la implantació de centrals d'energies renovables i les seves línies d'evacuació al territori fins a la concreció d'un Pla comarcal de transició energètica consensuada amb els agents socioeconòmics de la comarca».

L'Acord també insta el Departament de Cultura «a promoure un canvi legislatiu en la Llei del patrimoni cultural català» i que es reconegui «el valor patrimonial dels paisatges culturals i articulant mecanismes de gestió consensuats amb els territoris per tal de dur-ho a la pràctica». Finalment, el Priorat insta el Departament d'Agricultura «a impulsar un pla territorial sectorial agrari específic per al Priorat, reconeixent-lo com un espai d'alt valor agrari i tenint en compte les seves singularitats, segons preveu la Llei dels espais agraris».