Imatge virtual del projecte de la millora del pont del barri Gaudí

Adjudicada i amb calendari la reforma del pont del barri Gaudí de Reus

L'obra hauria de quedar enllestida abans de l'estiu | Ha de servir per millorar diferents aspectes de la circulació de vianants i vehicles

Nou pas endavant de la reforma del pont del barri Gaudí. L'Ajuntament de Reus ha adjudicat el contracte d'obres que ha de servir per millorar la infraestructura. Construccions Vinaixa serà l'empresa encarregada d'actuar sobre el pont que dona accés al barri Gaudí des de l'avinguda dels Països Catalans.

El contracte s'ha adjudicat per 492.590,50 euros amb un termini d'execució de quatre mesos des que es formalitzi. L'obra ha de servir per millorar la circulació de vehicles i de vianants per sota del pont. Se n'han de millorar la il·luminació i la seguretat per a vianants i bicicletes, a més de reduir els sorolls propis de la circulació.

Els dotze metres d'amplada del pont quedaran distribuïts d'una manera diferent de l'actual. Per als vianants hi haurà una sola vorera, de 2,65 metres d'amplada i separada de la calçada per una barana d'1,30 metres d'alçada. Els passos de vianants quedaran a cada boca del pont, però s'elevaran com a mesura per millorar la seguretat dels vianants.

S'incorporaran dos carrils bici d'un metre i mig d'amplada, una cada banda de la calçada i separats dels carris per a automòbils per elements de polietilè. Cotxes i motos mantindran els dos carrils de circulació, que seran de 2,85 metres i tindran elements reductors de la velocitat al punt central del pas.

Plànols del projecte de millora del pont inferior que dona pas al Barri Gaudí de Reus
Hi haurà una sola vorera, més ampla, i dos nous carrils bici | Aj. Reus

L'actuació urbanística també servirà per reduir el soroll a l'interior del pas inferior. Des de l'Ajuntament de Reus es considera «un dels problemes més incòmodes pels vianants». Per minimitzar la molèstia es reduirà la velocitat a 30 quilòmetres per hora, com a bona part dels carrers de la ciutat.

A més, també s'instal·larà un revestiment acústic a les parets laterals. Aquest element està format per panells d'acer vitrificat fono-absorbents i es complementaran amb uns panells transversals. També es col·locarà material fono absorbent a les parets laterals des d'una altura de 2,5 metres i fins al sostre.

Encara en aquesta línia s'instal·laran panells de fibra absorbents suspesos del sostre. Segons informa el govern local, seran dels colors amb els quals Ricard Bofill va dissenyar els blocs de pisos del barri Gaudí. Les obres també serviran per renovar la il·luminació a l'interior del túnel.

En aquest àmbit s'instal·laran cinc projectors led a les bigues del sostre i 36 punts de llum també led fixats a la paret. Es prestarà especial atenció a les boques del pas inferior tant per il·luminar bé les voreres com per evitar que s'enlluerni als conductors que hi circulin.