Una tècnica d'Aigües de Reus al laboratori

El nou pla sanitari d'Aigües de Reus farà més estrictes els controls de l'aigua

També ofereix la possibilitat que la ciutadania pugui fer sol·licituds d’analítiques

El Pla Sanitari de l'Aigua (PSA) d'Aigües de Reus ha estat actualitzat recentment. L'objectiu d'aquesta acció és clar: fer encara més estrictes els criteris de qualitat de l'aigua per al consum humà. Alhora, establir noves anàlisis i controls extraordinaris per a la detecció d'hipotètics perills sanitaris.

Amb l'aplicació d'aquest nou pla, es faran més de 16.000 determinacions analítiques per poder valorar amb precisió la qualitat del servei anualment. Aproximadament es tracta d'un 20% més de les que es fan actualment. 

El Pla Sanitari que s'ha redactat a Reus determina els perills i punts crítics que han de permetre controlar el procés d'emmagatzematge i abastament de l'aigua des del moment de la seva captació fins que surt per l'aixeta. Un PSA que, segons estableix la legislació, totes les empreses gestores han de tenir al dia.

S'utilitza el mètode de la cadena alimentària

En l'actualització del Pla Sanitari, Aigües de Reus ha escollit el mètode que es coneix com APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític). Aquest, és el mateix sistema preventiu de gestió de la innocuïtat sanitària que s’aplica en tota la cadena alimentària: des de la producció primària fins a la distribució minorista.

L'aigua, de manera directa o indirecta, és ingerida pels ciutadans. Per això ha de ser tractada amb les mateixes garanties sanitàries que qualsevol altre aliment. Gràcies a aquest mètode, es poden detectar i analitzar els riscos potencials de contaminació de l’aigua.

Una vegada avaluats els perills potencials, el PAS també en determina les mesures preventives i correctores pertinents. Tot plegat mitjançant punts de control instal·lats i monitoritzats en tot moment, amb la qual cosa la capacitat de reacció i correcció és immediata.

La importància de laboratori

El laboratori d'Aigües de Reus juga un paper fonamental en tot aquest procés de garantia sanitària. Des d'aquí s'encarreguen de la presa de mostres diària i el control analític amb l'objectiu d'assegurar que l'aigua subministrada és apta per al consum humà.

En el programa de mostreig analític s'inclou el control periòdic de l'aigua que surt de l'aixeta en els establiments públics de la ciutat. En aquests hi ha els centres d'ensenyament, els municipals, l'hospital, la resta de centres sanitaris o l'aeroport.

També se certifica la qualitat i la garantia sanitària de l’aigua en edificis particulars. Aquests són seleccionats segons criteris del departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Reus.

Es poden fer sol·licituds d'analítiques

Aigües de Reus ofereix la possibilitat que la ciutadania pugui fer sol·licituds d’analítiques, fins i tot de l’aixeta de casa seva. Una iniciativa que té l’objectiu de garantir la qualitat màxima de l’aigua que arriba al consumidor. Es vol que els usuaris coneguin millor la qualitat de l’aigua que consumeixen.

La sol·licitud es pot presentar a les oficines d’Aigües de Reus. De les sol·licituds rebudes, se’n seleccionen aquelles que s’inclouen a la programació atenent fonamentalment dos criteris de priorització: la distribució homogènia per tota la ciutat i les comunitats de veïns amb major nombre d’usuaris. Aquestes analítiques són realitzades sense cap cost addicional per als demandants.