La rotonda del barri Gaudí de Reus

S'acumulen les obres al barri Gaudí de Reus: nova intervenció a tocar de la rotonda

Aigües de Reus inicia obres per reduir l’impacte al medi en cas de pluges intenses

La rotonda del barri Gaudí, on conflueixen les avingudes de Barcelona i del Comerç, suma unes noves obres a les quals ja hi ha actualment sota el túnel de la via del tren que fa l'Ajuntament de Reus.

La nova intervenció l'executa Aigües de Reus des d'aquesta setmana. En aquest punt s'estan fent obres amb l'objectiu de minimitzar l’impacte en el medi que es produeix arran dels episodis de pluges intenses.

Tot i coincidir dues obres alhora, no hi ha prevista cap afectació en la circulació a la rotonda del barri reusenc.

Les noves obres al barri Gaudí

Els treballs que s'executaran a la rotonda del barri Gaudí consisteixen en la reforma parcial de la xarxa de sanejament de la zona, dissenyada per garantir el sobreeiximent d’aigua al medi quan es produeixen pluges intenses o torrencials.

El projecte preveu la millora del seu funcionament hidràulic, a la vegada que s’hi instal·la un nou equip amb una capacitat de tractament de 800 litres/segon. Aquest nou equip permetrà també la recollida de sòlids i, per tant, es redueix al mínim l’impacte al medi natural un cop s’activa el sobreeiximent de la xarxa en cas de fortes pluges.

Els residus captats seran derivats cap al col·lector de l’avinguda Països Catalans i, posteriorment, seran tractats a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

L’actuació també inclou el reforç de la zona amb noves reixes de captació, millorant el drenatge actual en cas d’episodis de pluges intenses. La intervenció té una durada prevista de dos mesos i s’ha adjudicat a l’empresa constructora AGROVIAL S.A, amb un pressupost base de 139.503,43 euros.

Reducció d’abocaments al medi i episodis de fortes pluges

Aquests treballs s'emmarquen en les polítiques de reducció dels abocaments al medi que du a terme Aigües de Reus i com una acció derivada del Pla d’Acció Municipal de Reus (“Millora de la gestió de l’estació depuradora”).

Amb aquest objectiu, Aigües de Reus ja disposa actualment de dos dipòsits Anti-DSU (de captació dels sobreeiximents del sistema de clavegueram unitari) de 4.000 m3 de capacitat per a la recollida d’aigües abans de l’abocament i per al seu tractament posterior a l’EDAR de Reus.

El sistema de sobreeiximent que ara s’instal·la s’integrarà en la xarxa de telecontrol d’Aigües de Reus que permet, en tot moment, saber quan i com es produeixen abocaments al medi des de la xarxa de sanejament. 

D'altra banda, Aigües de Reus inverteix prop de 150.000 euros anualment en la neteja i manteniment periòdic de les reixes i embornals de la xarxa de clavegueram amb la idea de minimitzar els efectes dels aiguats a la ciutat.

Paral·lelament, al llarg dels darrers anys, s’han dut a terme diverses inversions per pal·liar els principals problemes d’inundació i drenatge en diversos barris de la ciutat.