Instal·lacions d'Aigües de Reus per bombejar aigua dels pous

Aigües de Reus tractarà tres pous per sumar-los a la xarxa d'aigua potable

El projecte fa temps que es treballa, però la lenta tramitació dels permisos no ha permès executar-lo

Aigües de Reus sumarà tres pous als recursos hídrics de la ciutat amb una inversió de 494.000 euros. Es tracta de fonts d'aigua situades a la zona de la carretera de Bellissens que tenen nitrats. Ara s'encarregarà un projecte per instal·lar-hi un sistema de potabilització.

Fins ara, aquests tres pous s'han fet servir puntualment a causa de la presència de nitrats a l'aigua. La infraestructura necessària per entrar en servei es va instal·lar l'any 2012, però des de llavors s'havia treballat en el procés de potabilització. Finalment s'ha optat per un sistema amb resines d'intercanvi iònic.

És una tècnica «àmpliament utilitzada» en el tractament d'aigües segons se subratlla des de la divisió municipal. Expliquen que s'ha demostrat que és «molt efectiva en la desnitrificació» i que permet garantir la qualitat i la salubritat de l'aigua. L'objectiu és incorporar l'aigua d'aquests tres pous a la xarxa d'aigua de boca de Reus.

Feia temps que es volia prendre la mesura, però els tràmits necessaris per obtenir l'autorització l'han retardat. L'últim pas ha sigut rebre el vistiplau d'ADIF. Amb la construcció del Corredor del Mediterrani, una part dels terrenys en els quals s'actuarà ha quedat situada al límit del domini públic ferroviari.

La tramitació d'aquests permisos ha ajornat el calendari d'execució més del que s'havia previst inicialment. Amb el vistiplau rebut, ara l'Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte. La previsió actual és que es puguin licitar les obres durant el primer trimestre del 2023.

L'aigua no potable s'aprofita per al regadiu i la neteja

Les obres implicaran inversió tecnològica, però també moviments de terres i l'ampliació de les instal·lacions i de l'edifici que ara ja acull el sistema de bombament d'aigua. Les previsions indiquen que se sumaran a la xarxa municipal fins a 150.000 litres d'aigua l'hora. Des de l'Ajuntament de Reus s'exposa que la recuperació de fons d'aigua del terme municipal és una de les principals línies d'actuació d'Aigües de Reus.

S'han fet projectes similars a zones com la del passeig de la Boca de la Mina o el Parc dels Capellans. Es tracta de punts on s'han recuperat aqüífers que, mentre no es puguin potabilitzar, es fan servir per al reg. També s'actua així en el servei de neteja viària, que fa servir aigua que no es pot destinar a l'ús de boca a causa de la seva baixa qualitat.

En polígons com l'AgroReus o el Tecnoparc hi ha xarxes paral·leles a la d'aigua de boca per on córrer aigua no potable. És la que fa servir el servei de neteja per omplir els dipòsits dels vehicles. El servei de jardineria també la fa servir per regar, com passa a la zona de Mas Iglesias.

En aquest capítol s'estan estudiant altres projectes per recuperar fonts d'aigua no potable o destinar-ne provinent d'altres orígens. Aigües de Reus té previst poder desplegar mesures com aquestes a zones com el Parc del Trenet, el del Centenari, el passeig de Misericòrdia o la plaça de Gandhi.